Mga katanungan patungkol sa PakikipagrelasyonMga katanungan patungkol sa Pakikipagrelasyon

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pakikipagtalik bago pa man ang kasal?

Ano ang sinasabi ng Bibliya patungkol sa pakikipagtagpo / pakikipagligawan?

Paano ko malalaman na ako ay tunay na umiibig?

Masama bang ang magkaperaha ay mamuhay ng magkasama (mag live-in) bago sila ikasal?

Nararapat ba sa isang Kristiano ang makipagtagpo (makipagdate) o mag-asawa ng hindi Kristiano?

Ano ang angkop na pamantayan ng magkasintahan sa pagiging malapit sa sa isa't isa bago mag-asawa?

Paano ko maihahanda ang aking sarili sa pag-aasawa?

Ano ang dapat kung hanapin sa isang lalaki na nais kong maging asawa?

Nararapat ba na aktibo tayong maghanap ng magiging asawa? O maghintay sa Diyos na bigyan tayo ng magiging asawa?

Ano ang dapat kong hanapin para sa isang babae na magiging asawa?

Paano ko malalaman na natagpuan ko ang perpektong asawa para sa kin?

Kailan ang tamang panahon ng pagaasawa?

Gaano napakabata ang isang bata para pumasok sa isang romantikong relasyon?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa agwat ng edad sa pakikipagrelasyon?

Posible ba ang pagpapanumbalik ng pagiging birhen?

Mali ba ang makipagrelasyon sa isang malapit na kamaganak?

Ano ang pagkakaiba sa pagitan ng pakikipagtagpo at panliligaw?

Ano ang ibig sabihin na isip ang nagpapatalas sa kapwa isipan?

Dapat bang magasawa ang isang mananampalataya ng isang may karanasan na o hindi na birhen?

Paano ko mapaglalabanan ang pakiramdam na tinatanggihan ng tao?

Gaano kaimportante ang pisikal na atraksyon sa paghahanap ng mapapangasawa?

Kung ang mabuntis ng lalaki ang kanyang kasintahang babae, dapat ba silang magpakasal?

Maaari nyo ba akong bigyan ng Kristiyanong pagpapayo tungkol sa pakikipagrelasyon?

Kung ang magtalik na ang magkasintahang hindi pa nakakasal, magasawa na ba sila sa paningin ng Diyos?

Ano ang tunay na pagkakaibigan ayon sa Bibliya?


Bumalik sa Tagalog Home Page

Mga katanungan patungkol sa Pakikipagrelasyon