settings icon
share icon

Mga katanungang madalas na itinatanong

Kung minsan nang naligtas, ligtas na ba magpakailan pa man?

Ano ang mangyayari pagkatapos ng kamatayan?

Nakasulat ba sa Bibliya na hindi na mawawala ang kaligtasan magpakailanman?

Ano ang pananaw ng Kristiyano sa pagpapakamatay? Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagpapakamatay?

Ano ba ang kahalagahan ng pagbautismo sa isang Kristiyano?

Ano ba ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagbibigay ng ikapu ng mga Kristiyano?

Ano ba ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa legal na paghihiwalay o diborsiyo at pag-aasawang-muli?

Nararapat bang maglingkod bilang pastor/magsermon ang mga babae?

Ano ba ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pag-iisang dibdib ng magka-ibang lahi?

Ano ba ang itinuturo ng Bibliya tungkol sa Trinidad?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pakikipagtalik bago ang pagpapakasal?

Ano ba ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pag-inom ng alak? Kasalanan ba para sa isang Kristiyano ang uminom ng alak?

Ano ba ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagsusugal? Kasalanan ba ang pagsusugal?

Ano ba ang sinasabi ng Bibliya patungkol sa paglalagay ng tattoo at mga hikaw sa katawan?

Ano ba ang pagsasalita sa ibat-ibang wika? Ang kaloob ba na makapagsalita ng iba't-ibang wika ay para sa panahong ito?

Nasaan si Hesus noong tatlong araw sa pagitan ng Kanyang kamatayan at muling pagkabuhay?

Ang mga alagang hayop ba ay mapupunta sa Langit? Mayroon bang kaluluwa ang mga alagang hayop?

Ano ba ang sinasabi ng Bibliya patungkol sa mga dinosaur? Mayroon bang dinosaur sa Bibliya?

Sino ang asawa ni Cain? Ang asawa ba ni Cain ay ang kanyang kapatid na babae?

Ano ba ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagiging bakla? Ang pagiging bakla ba ay kasalanan?

Masturbation—kasalanan ba ito ayon sa Bibliya?Bumalik sa Tagalog Home Page

Mga katanungang madalas na itinatanong
Ibahagi ang pahinang ito: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon YouTube icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries