Mga katanungan patungkol sa Hidwang Pananampalataya at Relihiyon 

Mga katanungan patungkol sa Hidwang Pananampalataya at Relihiyon

Si Hesus ba ang tanging daan para makapunta sa langit?

Ano ang tamang relihiyon para sa akin?

Ano ang kahulugan ng Kulto?

Ano ang pinakamabisang paraan upang mag-ebanghelyo sa sa isang miembro ng kulto o maling relihiyon?

Paano ko makikilala ang mga bulaang guro / bulaang propeta?

Dapat bang ipagwalang-bahala ng mga Kristiyano ang katuruan ng ibang relihiyon?

Sino ang mga Saksi ni Jehovah at ano ang kanilang pinaniniwalaan?

Kulto ba ang Mormonismo? Ano ang pinaniniwalaan ng mga Mormons?

Ano ang Iglesia ni Cristo?

Ano ang Budismo (Buddhism) at ano pinaniniwalaan ng mga Budista (Buddhist)?

Ano ang Kristiyanong gnostisismo (gnosticism)?

Ano ang Kristiyanong Siyensya (Christian Science)?

Sa dami ng iba't ibang relihiyon ngayon, paano ko malalaman kung alin ang tama?

Ano ang Eastern Orthodox Church at ano ang kanilang pinaniniwalaan?

Ano ang Hinduismo (Hinduism) at ano ang pinaniniwalaan ng mga Hindu?

Ano ang Islam at ano ang pinaniniwalaan ng mga Muslim?

Ano ang Judaismo (Judaism) at ano ang pinaniniwalaan ng mga Hudyo?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa Karma?

Ano ang pagkakaiba sa pagitan ng relihiyon at espiritwalidad?

Ang Scientology ba ay kabilang sa Kristiyanismo o isang kulto?

Bakit napakarami ng mga relihiyon? Ang lahat ba ng relihiyon ay patungo sa Diyos?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagsamba sa mga ninuno?

Ano ang Animismo?

Ano ang Chrislam?

Ano ang Confucianismo?

Ano ang Free Masonry at ano ang pinaniniwalaan ng mga Mason?

Ako ay isang Hindu, bakit ko ikukunsidera na maging isang Kristiyano?

Dapat bang sumangguni o maniwala ang isang Kristiyano sa horoscope?

Ano ang Jainismo?

Ako ay isang Saksi ni Jehovah, bakit ko ikukonsidera na maging isang Kristiyano?

Sino si Joseph Smith?

Bakit tinatawag ng mga Mormons ang kanilang sarili na Latter Day Saints (mga banal sa huling araw)?

Ako ay isang Mormon, bakit ko ikukonsidera na maging isang Kristiyano?

Ano ang new age movement?

Ang New World Translation ay isang katanggap-tanggap na salin ng Bibliya?

Ano ang Okultismo?

Ano ang Rastafarianism?

Ano ang Shintoismo?

Ano ang Sikhismo?

Ano ang Taoismo / Daoismo?

Ano ang the Watchtower Bible and Tract Society?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa puting mahika?

Ano ang Wicca? Ang Wicca ba ay pangkukulam?

Ano ang mga pangkaraniwang relihiyon sa mundo?

Ano ang Dating Daan/mga Miyembro ng Iglesia ng Diyos Internasyonal? Ano ang mga katuruan ng relihiyong ito?


Bumalik sa Tagalog Home Page

Mga katanungan patungkol sa Hidwang Pananampalataya at Relihiyon