settings icon
share icon
Tanong

Dapat bang sumangguni o maniwala ang isang Kristiyano sa horoscope?

Sagot


Ang layunin ng horoscope ay magbigay ng ideya sa paguugali ng isang tao at manghula ng mangyayari sa hinaharap. Pinaniniwalaan nito na ang astrolohiya at ang puwesto ng planeta at mga bituin ay nakakaimpluwensya sa buhay ng mga tao. Itinuturo ng Horoscope na maaaring hulaan ng mga taong may lihim na karunungan sa astrolohiya ang mga mangyayari sa buhay ng tao sa hinaharap. Nakakabahala na karamihan ng mga pangunahing pahayagan ay may kolum para sa horoscope ngunit higit na nakakabahala na maraming Kristiyano ang nagbabasa at sumasangguni sa horoscope.

Tuwirang ipinagbabawal sa Bibliya ang panghuhula, pangkukulam, at mga misteryosong sining (Deuteronomio 18:10-14). Dapat na sa Diyos lamang sumunod ang bayan ng Diyos (Deuteronomio 18:15). Ang anumang pinanggagalingan ng impormasyon, gabay at mga kapahayagan maliban sa Diyos ay dapat na tahasang tanggihan (Tingnan din ang Gawa 16:16-18.) Itinuturo ng Bibliya na si Hesus lamang ang dapat na pagtuunan natin ng ating pananampalataya (Gawa 4:12; Hebreo 12:2). Sa Diyos lamang nararapat ang ating pagtitiwala at nalalaman natin na Siya lamang ang makapagtuturo sa atin ng landas na dapat nating tahakin (Kawikaan 3:5-6). Ang pananampaltaya sa anumang bagay at sa kaninuman maliban sa Diyos ay mali at hindi nararapat.

Sumasalungat ang Astrolohiya sa katuruan ng Bibliya sa dalawang kaparaanan: Una, isinusulong nito ang pananampalataya sa ibang bagay sa halip na sa Diyos, at ikalawa, isa itong anyo ng panghuhula. Hindi natin malalaman ang plano ng Diyos sa ating mga buhay sa pamamagitan ng horoscope. Bilang mga Kristiyano, dapat tayong magbasa ng Bibliya at manalangin sa Diyos para sa karunungan at paggabay sa ating buhay. Ang pagsangguni sa horoscope ay pagbalewala sa kasangkapan ng Diyos sa pagpapaalam ng Kanyang kalooban sa Kanyang mga anak, ang Bibliya. Lubos kaming naniniwala na dapat na itakwil ng mga Kristiyano ang horoscope. EnglishBumalik sa Tagalog Home Page

Dapat bang sumangguni o maniwala ang isang Kristiyano sa horoscope?
Ibahagi ang pahinang ito: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon YouTube icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries