Kakva je definicija teologije?


Pitanje: Kakva je definicija teologije?

Odgovor:
Reč “teologija” proističe od dve grčke reči koje u kombinaciji znače “nauka o Bogu.” Hrišćanska teologija je jednostavno pokušaj da razumemo Boga onako kako ga Biblija predstavlja. Ne postoji teologija koja će u potpunosti ikada moći da objasni ko je Bog i kavi su Njegovi putevi zato što je Bog beskonačno i večno uzvišeniji od nas. Samim tim, svaki pokušaj da opišemo Boga neće biti u potpunosti uspešan (Rimljanima 11:33-36). Međutim, Bog želi da ga upoznamo onoliko koliko je to za nas moguće.Teologija je umetnost i nauka poznavanja onoga što možemo da znamo i razumemo o Bogu na jedan organizovan i razumljiv način. Neki ljudi pokušavaju da izbegnu teologiju zato što veruju da ona donosi podele. Međutim, ako se ispravno razume, teologija donosi jedinstvo. Ispravna, biblijska teologija je nešto dobro; to je učenje o Božijoj Reči (2. Timoteju 3:16-17).

Nauka o teologiji ne pretstavlja ništa više ot toga nego da se potopimo u Božiju Reč i otkrijemo ono što nam je On otkrio o sebi. Kada to činimo, mi Ga upoznajemo kao Stvoritelja svih stvari, Svedržitelja svih stvari, i Sudiju svih stvari. On je Alfa i Omega, početak i svršetak svih stvari. Kada je Mojsije pitao ko ga šalje Faraonu, Bog je odgovorio: “JA SAM ONAJ ŠTO JESTE” (2. Mojsijeva 3:14). Ime JA SAM označava osobu. Bog ima ime, kao što je i sam dao imena svim drugima. Ime, JA SAM označava slobodnu, svrsishodnu i samo-dovoljnu osobu. Bog nije neka spoljna sila ili kosmička energija. On je svemoguće, samo-postojeće, samo-određeno Biće koje ima um i volju—ličan Bog koji je otkrio Sebe čovečanstvu kroz Svoju Reč, i kroz Svog Sina, Isusa Hrista.

Da izučavamo teologiju znači da upoznajemo Boga da bismo mogli da Ga proslavimo kroz našu ljubav i poslušnost.Obratite ovde pažnju na progresiju: mi treba da ga upoznamo pre nego što možemo da ga volimo, i treba da ga volimo pre nego da možemo da poželimo da ga poslušamo. Kao rezultat se javlja to da se naši životi neizmerno obogaćuju utehom i nadom koje On daje onima koji ga poznaju, vole i koji su mu poslušni. Slaba teologija i površno i neispravno poznavanje Boga će samo napraviti naše živote lošijim umesto da nam donese utehu i nadu za kojom čeznemo. Da imamo znanje o Bogu je od suštinske važnosti. Mi smo okrutni prema samima sebi ako pokušavamo da živimo u ovom svetu bez znanja o Bogu. Svet je ispunjen bolom, i život u njemu je ispunjen razočarenjem i neprijatnostima. Ako odbaciš teologiju, osuđuješ samog sebe na život bez pravca i smisla. Bez teologije, mi traćimo svoj život i gubimo svoje duše.

Svi hrišćani bi trebalo da budu obuzeti sa teologijom—intenzivno, lično izučavanje o Bogu—da bi ga upoznali, zavoleli i bili poslušni Onom sa kim ćemo radosno provesti celu večnost.

English
Vrati se na Srpsku stranu
'Kakva je definicija teologije?

Saznajte kako ...

Provedi večnost sa BogomPrimite oproštaj od Boga