Šta Biblija kaže o razlici u godinama u odnosima?


Pitanje: Šta Biblija kaže o razlici u godinama u odnosima?

Odgovor:
Biblija nam retko daje primere po pitanju godina osoba u braku (ili u bilo kojoj drugoj situaciji). Znamo da je Avram bio deset godina stariji od Sare (Postanje 17:17), ali ne postoje drugi parovi u Bibliji gde su date godine obe osobe u paru. Često se pretpostavlja, na primer, da je Josif bio znatno stariji od Marije. Međutim, ne postoji ništa u Bibliji što o tome govori.

Godine mogu da budu bitne u braku, ali su mnogo manje bitne od stvari kao što je spasenje, duhovna zrelost, uklapanje, itd. Kako ljudi postaju stariji, razlika u godinama je sve manje bitna. Očigledno je da će se postaviti pitanje oko braka osobe koja ima 40 godina i druge koja ima 20, ali niko neće ni pomišljati da pravi problem oko braka osoba koje imaju 80 i 60 godina. Jedino upozorenje po pitanju godina je da treba izbeći ulazak u brak sa nekim mladim iz požude, i izbeći brak sa nekim starijim radi novca. Najbolje je moliti se Bogu za mudrost po pitanju bilo kakvog potencijalnog odnosa (Jakovljeva 1:5).

English
Vrati se na Srpsku stranu
Šta Biblija kaže o razlici u godinama u odnosima?

Saznajte kako ...

Provedi večnost sa BogomPrimite oproštaj od Boga