settings icon
share icon
Pitanje

Šta Biblija kaže o porodičnim problemima?

српски

Odgovor


Porodični problemi nisu ništa novo. U palom svetu, oni koje treba da volimo najviše — naše porodice — često postaju oni sa kojima se najviše svađamo. Biblija ne zataškava greh i beleži brojne porodične probleme, počevši od Adamovog prebacivanja krivice na svoju ženu (1. Mojsijeva 3:12). Rivalstvo među braćom i sestrama pojavljuje se u pričama o Kainu i Avelju, Jakovu i Isavu, Josifu i njegovoj braći. Ljubomora među ženama — jedna od negativnih posledica poligamije — nalazi se u pričama o Ani, Liji i Rahil. Ilaj i Samuilo su se bavili samovoljnom decom. Jonatana je skoro ubio njegov otac Saul. Davida je slomila pobuna njegovog sina Avesaloma. Osija je preživeo bračne probleme. U svakom od ovih slučajeva, odnosi su bili oštećeni grehom.

Biblija ima mnogo toga da kaže o odnosima, uključujući porodičnu dinamiku. Prva institucija koju je Bog uspostavio za međuljudsku interakciju bila je porodica (1. Mojsijeva 2:22–24). Adamu je stvorio ženu i udružio ih je brakom. Navodeći ovaj događaj, Isus je kasnije rekao: „Što je Bog spojio, niko neka ne rastavlja“ (Matej 19:6). Božiji plan je bio da jedan muškarac i jedna žena ostanu u braku dok jedan od njih ne umre. On želi da blagoslovi to jedinstvo decom koja će biti odgajana „sa Gospodnjom poukom i opomenom“ (Efescima 6:4; videti takođe Psalam 127:3). Mnogi porodični problemi nastaju kada se pobunimo protiv Božijeg plana — na primer, poligamija, preljuba i razvod izazivaju probleme jer odstupaju od prvobitnog Božijeg plana.

Biblija daje jasna uputstva o tome kako članovi porodice treba da se ophode jedni prema drugima. Božiji plan je da muževi vole svoje žene na isti način na koji Hrist voli svoju crkvu (Efescima 5:25, 33). Žene treba da poštuju svoje muževe i da se pokoravaju njihovom vođstvu (Efescima 5:22–24, 33; 1. Petrova 3:1). Deca treba da slušaju svoje roditelje (Efescima 6:1–4; 2. Mojsijeva 20:12). Koliko bi porodičnih problema bilo rešeno kada bi muževi, žene i deca jednostavno sledili ta osnovna pravila?

Prva Timoteju 5:8 kaže da porodice treba da se brinu o sebi. Isus je bio jako strog prema onima koji su izbegli svoje finansijske obaveze prema svojim ostarelim roditeljima tvrdeći da su sav svoj novac dali hramu (Matej 15:5–6).

Ključ harmonije u porodici nije onaj koji prirodno želimo da primenimo. Efescima 5:21 kaže: „Pokoravajte se jedni drugima u strahu pred Hristom“. Pokornost je u direktnoj suprotnosti sa željom našeg tela da vlada i ima svoj put. Mi branimo svoja prava, branimo svoje ciljeve, branimo svoja mišljenja i zastupamo sopstvene planove kad god je to moguće. Božiji način je da razapne naše telo (Galatima 5:24; Rimljanima 6:11) za da možemo da se pokorimo potrebama i željama drugih kad god je to neophodno. Isus je naš model za takvu vrstu potčinjavanja Božijoj volji. Prva Petrova 2:23 kaže: „Kada su ga vređali, on nije uzvratio uvredom; kada je patio - nije nikom pretio, nego je to prepustio Bogu koji pravedno sudi.” Većina porodičnih problema mogla bi se umanjiti ako bismo svi sledili uputstva koja se nalaze u Filipljanima 2:3–4: „Ništa ne činite radi sebičnog isticanja, niti iz bezvrednog častoljublja, nego u poniznosti smatrajte jedni druge većim od sebe. Ne gledajte samo na vlastitu korist, nego svako da gleda i na korist drugih.” Kada usvojimo duh poniznosti i ophodimo se prema drugima kao što bi se Isus odnosio prema njima, možemo rešiti mnoge od porodičnih problema kao i probleme u odnosima sa drugima.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta Biblija kaže o porodičnim problemima?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries