settings icon
share icon
Pitanje

Šta Biblija kaže o tome da si majka hrišćanka?

српски

Odgovor


Da si majka je vrlo važna uloga koju je Bog izabrao da da mnogim ženama. Majkama je rečeno da vole svoju decu, i u Titu 2:4-5 se kaže: “…da mogu umudriti mlade žene kako da vole svoje muževe i svoju decu, da budu razborite, časne, dobre domaćice, pokorne svojim muževima,− da se ne huli na reč Božiju.” U Isaiji 49:15a Biblija kaže: “Može li žena zaboraviti porod svoj da se ne smiluje na čedo utrobe svoje?” Kada materinstvo počinje?

Deca su dar od Gospoda (Psalam 127:3-5). U Titu 2:4, se pojavljuje Grčka reč “phileoteknos”. Ova reč izražava posebnu vrstu “majčinske ljubavi”. Ideja koja proizilazi iz ove reči je da “više volimo ” našu decu, “da se brinemo ” za njih, “da ih negujemo”, “da ih nežno grlimo” , “ispunjavamo njihove potrebe,” “da pomažemo” svakom od njih jer su jedinstveni pred Bogom. U Pismu nam se zapoveda da na “majčinsku ljubav,” gledamo kao na našu odgovornost. U reči Božijoj i majkama i očevima je data zapovest da čine nekoliko stvari:

Dostupnost – jutro , podne, noć (Peta Mojsijeva 6:6-7)

Uključenost – interakcija, diskusija, razmišljanje o životu zajedno (Efescima 6:4)

Učenje – Pismo, biblijski pogled na svet (Psalam 78:5-6, Peta Mojsijeva 4:10, Efescima 6:4)

Obuka – pomoć detetu da razvije svoje sposobnosti i da otkrije svoje jake strane (Priče Solomonove 22:6)

Disciplina – podučavanje strahu Gospodnjem, konstantno određivanje granica u ljubavi, čvrstina (Efescima 6:4, Jevrejima 12:5-11, Priče Solomonove 13:24, 19:18, 22:15, 23:13-14, 29:15-17)

Odgajanje – stvaranje okolnosti u kojima postoji postojana verbalna podrška, sloboda da se pogreši, prihvatanje, nežnost, bezuslovna ljubav (Tit 2:4, Druga Timoteju 1:7, Efescima 4:29-32, 5:1-2, Galatima 5:22, Prva Petrova 3:8-9)

Uobličavanje u integritetu – da živiš to što govoriš, da si model kroz koji dete može da uči tako što će da “ulovi” suštinu pobožnog života (Peta Mojsijeva 4:9, 15, 23; Priče Solomonove 10:9, 11:3; Psalam 37:18, 37).

Biblija nigde ne daje zapovest da svaka žena treba da je majka. Međutim, kaže da one žene koje je Bog blagoslovio da budu majke treba tu odgovornost da shvate ozbiljno. Majke imaju jedinstvenu i suštinski važnu ulogu u životima svoje dece. Majčinstvo nije obaveza ili neprijatan zadatak. Baš kao što žena nosi dete tokom trudnoće, i baš kao što majka hrani dete i brine se o njemu tokom ranog detinjstva, – isto tako majke imaju neprekidnu ulogu u životima svoje dece, tinejdžera, mladih, pa čak i kada su potpunosti odrasli. Dok se uloga majčinstva mora menjati i razvijati – ljubav, briga, odgajanje i ohrabrivanje nikada ne treba da prestanu.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta Biblija kaže o tome da si majka hrišćanka?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries