settings icon
share icon
Pitanje

Da li je koncept ličnog proroštva biblijski?

српски

Odgovor


Postoje neki ljudi u okviru hrišćanske vere, uglavnom iz harizmatskih/pentekosnih crkava, koji gledaju na dar proroštva, kao davanje saveta predstavljajući ga rečeniom „tako kaže Gospod". Ono što je tužno je da se oni koji praktikuju lično proroštvo na ovaj način ne razlikuju puno od onih koji sebe predstavljaju kao vidovnjake. U stvari, postoje proročke telefonske linije kao „hrišćanske" alternative vidovnjačkim telefonskim linijama. Neki ljudi koji pripadaju pokretu ličnog proroštva to objavljuju izjavama kao što su „dođi da dobiješ svoje proroštvo čitanje". Ovo je veoma slično terminologiji vidovnjaka. Ovakvo praktikovanje dara proroštva je potpuno nebiblijski.

Biblijski govoreći, dar proroštva je Duhom data sposobnost da se objave Božija otkrivenja (Rimljanima 12:6-8; 1. Korinćanima 12:4-11,28). Ponekad, ali ne i uvek, proroštvo uključuje objavljivanje Božijeg otkrivenja u vezi sa budućnošću. I u Starom i Novom zavetu, Bog koristi proroke i/ili dar proroštva da bi otkrio istinu ljudima. Proroštvo je objavljivanje Božije istine; to je posebno otkrivenje, istina koja ne može da se spozna ni na jedan drugi način. Kroz proroka, Bog bi otkrivao istinu kojima je ljudima bila potrebna, a ponekad, takva istina bila bi zabeležena u pisanoj formi. Tako je i nastala Biblija, Božija Reč, krajnje posebno Božije otkrivenje.

Kompletiranje Biblije utiče na prirodu dara proroštva. Biblija sadrži svo otkrivenje koje je potrebno za život i pobožnost (2. Petrova 1:3). Božija Reč je živa i delotvorna, oštrija od svakog mača sa dve oštrice (Jevrejima 4:12). Biblija je korisna za „pouku, za karanje, za popravljanje, za odgajanje u pravednosti, da Božiji čovek bude savršen, pripravljen za svako dobro delo." Kao rezultat, dar proroštva je prošao fazu od toga da je prvenstveno bio objava novog Božijeg otkrivenja, do primarne (ili isključivo) objave onog što je Bog već otkrio, kao što je zabeleženo u Njegovoj Reči.

Ovo ne znači da Bog nikada ne bi dao poruku jednoj osobi, koju treba da otkrije drugoj. Bog može, hoće i koristi ljude kadgod On to smatra potrebnim. Ali, činjenica da je Božija Reč savršena i potpuna znači da treba da se oslanjamo na nju za vođstvo. Ne treba da se oslanjamo na proroke, proročke telefonske linije i čitanja. Božija Reč sadrži istinu koju treba da znamo. Božija Reč predstavlja mudrost koju treba da znamo da bismo, ispravno, primenjivali Njegovu istinu. Pored toga,u nama obitava Sveti Duh da nas vodi, teši i podučava (Jovan 14:16,26). Koristeći koncept ličnog proroštva da se stekne uticaj nad ljudima i da postanu zavisni od „proročkog vođstva" je otvorena zloupotreba biblijskog dara proroštva. Svaki put kada ljudi poveruju grešnim ljudskim rečima, umesto nepogrešivoj Božijoj Reči, nastaje parodija.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Da li je koncept ličnog proroštva biblijski?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries