settings icon
share icon
Pitanje

Ko je Bog? Šta je Bog? Kako možemo da poznajemo Boga?

српски

Odgovor


Ko je Bog? – Činjenica
Činjenica da je Božije postojanje tako jasno, i kroz tvorevinu i kroz ljudsku savest da Bog ateistu naziva „bezumnikom" (Psalam 14:1). Tako da Biblija nikada ne pokušava da dokaže da Bog postoji već uzima zdravo za gotovo Njegovo postojanje od početka (Postanje 1:1). Ono što Bog čini je otkriva prirodu, karakter, delo Božije.

Ko je Bog? — Definicija
Ispravno razmišljanje o Bogu je od najveće važnosti jer lažne ideje o Bogu su idolopoklonstvo. U Psalmu 50:21, Bog kori zlog čoveka ovom optužbom: „A ti misli da ja tebi ličim". Za početak, dobra definicija Boga je: „Vrhunsko Biće; Tvorac i Vladar nad svim što postoji; Samopostojeći, Onaj koji je savršen u svojoj sili, dobroti i mudrosti".

Ko je Bog? — Njegova Priroda
Znamo da su određene stvari istinite o Bogu iz jednog razloga: u Svojoj milosti On se udostojio da nam otkrije neke svoje kvalitete. Bog je duh, i po prirodi nematerijalan (Jovan 4:24). Bog je Jedan, ali postoji kao tri Osobe – Bog Otac, Bog Sin i Bog Sveti Duh (Mateja 3:16-17). Bog je beskonačan (1.Timoteju 1:17), neuporediv (2. Samuilova 7:22), i nepromenljiv (Malahija 3:6). Bog postoji svuda (Psalam 139:7-12), sve zna (Mateja 11:21), i ima svu moć i autoritet (Efescima 1; Otkrivenje 19:6).

Ko je Bog? – Njegov karakter
Ovo su neke od Božijih karakteristika koje su otkrivene u Bibliji. Bog je pravedan (Dela 17:31), pun ljubavi (Efescima 2:4-5), istinit (Jovan 14:6), i svet (1.Jovanova 1:5). Bog pokazuje saosećanje (2. Korinćanima 1:3), milost (Rimljanima 9:15), i blagodat (Rimljanima 5:17). Bog osuđuje greh (Psalam 5:5) ali takođe daje oproštaj (Psalam 130:4).

Ko je Bog? — Njegovo delovanje
Ne možemo da razumemo Boga nevezano za Njegova dela, jer iz njih proističe ko je On. Evo skraćenog spiska Božijeg delovanja, prošlog, sadašnjeg i budućeg: Bog je stvorio svet (Postanje 1:1; Isaija 42:5); On aktivno održava svet (Kološanima 1:17); On sprovodi u delo svoj večni plan (Efescima 1:11) koji uključuje otkupljenje čoveka od prokletstva greha i smrti (Galatima 3:13-14); On privlači ljude Hristu (Jovan 6:44); On disciplinuje Svoju decu (Jevrejima 12:6); i On će suditi svetu (Otkrivenje 20:11-15).

Ko je Bog? – Odnos sa Bogom
U Osobi Sina, Bog se otelotvorio (Jovan 1:14). Sin Božiji je postao Sin Čovečiji i time postao „most" između Boga i ljudi (Jovan 14:6, 1.Timoteju 2:5). Samo kroz Sina možemo da imamo oproštaj greha (Efescima 1:7), izmirimo se sa Bogom (Jovan 15:15; Rimljanima 5:10), i imamo večno spasenje (2.Timoteju 2:10). U Isusu Hristu „telesno obitava sva punina Božanstva" (Kološanima 2:9). I zato, da bismo znali ko je Bog, sve što je potrebno je da pogledamo kakav je Hristos.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Ko je Bog? Šta je Bog? Kako možemo da poznajemo Boga?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries