settings icon
share icon

Knjiga Jezdrina

српски
Autor: Knjiga Jezdrina nema konkretno ime autora. Po tradiciji veruje se da je prorok Jezdra napisao Knjigu Jezdirinu. Zanimljivo je da se pisac ove knjige prebacuje sa pisanja u trecem licu na prvo lice kada se Jezdra pojavio u jednom događaju u poglavlju 7. Ovo takođe čini Jezdru podesnim za autora.

Datum pisanja: Knjiga Jezdrina je verovatno napisana između 460. i 440. godine pre Hrista.

Svrha pisanja: Knjiga Jezdrina je posvećena događajima u zemlji Izrael u vreme povratka iz Vavilonskog ropstva i narednim godinama, a približno pokriva vreme jednog veka, počevši od 538. godine pre Hrista. Akcenat Knjige Jezdrine je na obnovi hrama. Knjiga sadrži opširne rodoslove, prvenstveno da bi se utvrdilo ko pripada svešteničkom rodu od Aronovih naslednika.

Ključni stihovi: Jezdra 3:11, “I pevahu naizmence hvaleći i slaveći Gospoda: Jer je do veka milost Njegova nad Izrailjem. I sav narod podvikivaše glasno hvaleći Gospoda što se osnivaše dom Gospodnji.”

Jezdra 7:6, “Taj Jezdra vrati se iz vavilonske, a beše književnik vešt zakonu Mojsijevom, koji dade Gospod Bog Izrailjev, i car mu dade sve što zaiska, jer ruka Gospoda Boga njegovog beše nad njim.”

Kratak sažetak: Knjiga može biti podeljena na sledeći način: Poglavlja 1-6 — Prvi povratak pod vođstvom Zorovavelja, i izgradnja drugog hrama. Poglavlja 7-10 — Služba Jezdrina. Više od pola veka je proteklo između šestog i sedmog poglavlja, tako da ličnosti iz prvog dela knjige nisu bile među živima kada je Jezdra počeo svoju službu u Jerusalimu. Jezdra je najprominentnija osoba u knjigama Jezdra i Nemija. Obe knjige se završavaju ispovestima (Jezdra 9; Nemija 9) i odricanjem naroda od grešnih navika u koje su bili pali. Neke ideje koje se odnose na prirodu poruka ohrabrenja kod Ageja i Zaharije, su začete u ovoj knjizi (Jezdra 5:1) i mogu se videti u proročkim knjigama koje nose njihova imena. Knjiga Jezdrina obuhvata događaje od povratka iz zarobljeništva zbog obnove Hrama do Artakserksovog dekreta, događaja koji je obuhvaćen na početku knjige Nemija. Ageja je bio glavni prorok u Jezdrinom dobu, a Zaharija u Nemijinom.

Nagoveštaji: U ovoj knjizi vidimo nastavak biblijske teme o ostatku. Kad god se desi katastrofa ili sud, Bog uvek sačuva jedan mali ostatak za Sebe - Noja i njegovu porodicu sačuva od potopa; Lotovu porodica iz Sodome i Gomore; 7000 proroka zadržanih u Izraelu uprkos progonu Ahava i Jezavelje. Kada su Izraelci bili uzeti u zarobljeništvo u Egiptu, Bog je oslobodio Njegov ostatak i odveo ih u Obećanu Zemlju. Nekih pedeset hiljada ljudi se vratilo u Judeju (Jezdra 2:64-67), međutim, kada su uporedili taj sa brojem Izraelaca tokom naprednih dana vladavine cara Davida, njihov komentar je bio „Mi smo preostali.“ Tema o ostatku je doprela do Novog Zaveta gde nam je Pavle rekao: „Pa tako ima i danas jedan ostatak po izboru blagodati” (Rimljani 11:5). Iako je većina ljudi iz Isusovog vremena odbacila Boga, ostao je skup ljudi koje je On zadržao i očuvao u njegovom Sinu, i u zavetu Negove milosti. Tokom svih generacija od vremena Hrista, postoji ostatak vernika čije su noge na uskom putu koji vodi u večni život (Matej 7:13:14). Ovaj ostatak će biti očuvan kroz snagu Svetog Duha koji ih je zapečatio i koji će ih bezbedno predati poslednjeg dana (2. Korinćanima 1:22; Efescima 4:30).

Praktična primena: Knjiga Jezdrina je dnevnik nade i obnove. Za Hrišćane čiji je život u ožiljcima od greha i pobune protiv Boga, postoji velika nada da će im naš Bog oprostiti, Bog nam neće okrenuti leđa kada potražimo oproštaj u pokajanju i potištenosti (1. Jovanova 1:9). Povratak Izraelaca u Jerusalim i obnova Hrama se ponavlja u životu svakog Hrišćanina koji se vraća iz zarobljeništva greha i pobune protiv Boga i u Njemu pronalazi ljubav i povratak kući. Bez obzira koliko dugo smo bili udaljeni, On je spreman da nam oprosti i primi nas nazad u Svoju porodicu. On je voljan da nam pokaže kako da obnovimo svoje živote i vaskrsnemo svoja srca, u kojima je hram Svetoga Duha. Kao sa obnovom hrama u Jerusalimu, Bog nadgleda i obnovu i ponovno posvećivanje naših života Njemu.

Otpor Božjih protivnika za obnovu hrama prikazuju šemu koja je tipična onoj koju koristi neprijatelj naših duša. Satana koristi one koji izgledaju kao da su u saglasnosti sa Božijim namerama i planovima da nas prevari i dovede u iskušenje, i osujeti Božje planove. Jezdra 4:2 opisuje varljiv govor onih koji tvrde da vole Boga ali čije su prave namere da se Hram sruši, a ne izgradi. Treba da budemo na oprezu sa takvim varalicama, da reagujemo na njih kao što su Izraelci reagovali, i da ne dozvolimo da nas prevare svojom slatkorečivošću i lažnim iskazima o veri.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Knjiga Jezdrina
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries