settings icon
share icon
Pitanje

Zašto hrišćanska doktrina uzrokuje toliko podela?

српски

Odgovor


Neki hrišćani vide reč „doktrina" skoro kao kletvu. Razmišljanje u vezi sa tim je: „doktrinu treba izbegavati, jer doktrina izaziva podele među hrišćanima, a Bog želi da hrišćani budu ujedinjeni, kao što kaže u Jovanu 17:21". Iako je istina da doktrina izaziva podele, ako se podela desila zbog neslaganja oko bitnog biblijskog učenja, ona nije, nužno, loša stvar. Pavle izjavljuje: „Jer će doći vreme kada neće podnositi zdrave nauke, nego će shodno svojim prohtevima nakupiti sebi učitelje da im golicaju uši″ (2. Timoteju 4:3). Titu 1:9-2:1 kaže: „Koji se drži pouzdane reči saglasne sa naukom, da bude kadar i opominjati u zdravoj nauci i izobličavati protivnike…. A ti govori što se slaže sa zdravom naukom".

Hrišćanska vera je, više od bilo koje druge, zasnovana na doktrini. Doktrine o Hristovom božanstu (Jovan 1:1,14), zamenskoj Hristovoj žrtvi (2. Korinćanima 5:21), Hristovom vaskrsenju (1. Korinćanima 15:17) i spasenju po blagodati isključivo po veri (Efescima 2:8-9) su, apsolutno, sama suština i o njima nema pregovora. Ukoliko se bilo koja od ovih doktrina ukloni, vera je prazna i uzaludna. Postoje druge doktrine u hrišćanskoj veri koje su bitne, kao što je doktrina o Trojstvu, nadahnuću Pisma i realnosti večnog stanja. Ako hrišćanska doktrina uzrokuje podele po bilo kojoj od ovih tačaka, neka bude tako, jer oni koji poriču te doktrine treba da se odvoje.

Međutim, postoji ogroman broj podela u Hristovom telu zbog doktrina koje nisu, ili bar ne treba da imaju „suštinski" status. Primeri uključuju vreme vaznesenja crkve, pitanje mlade tj. stare zemlje u okviru kreacionizma, pitanje harizmata i neharizmata, premilenijalizam naspram amilenijalizma itd. Ove hrišćanske doktrine jesu bitne. Svaka hrišćanska doktrina nosi neku važnost. Ali, ove doktrine, možda, nisu vredne podela. Postoje posvećeni vernici koji vole Hrista koji podržavaju obe strane ovih pitanja. Ne treba da se delimo oko nebitnih pitanja, bar ne u meri da, zbog toga, preispitujemo verodostojnost vere druge osobe.

Međutim, postoje stepeni podela koji su prikladni čak i u vezi sa nebitnim hrišćanskim doktrinama. Crkva treba da bude ujedinjena i istog mišljenja po pitanjima usresređenosti, prioriteta i službe. Ako postoji doktrinarno pitanje koje sprečava jedinstvo u službi, bolje je da ta osoba pronađe drugu crkvu, nego da izaziva konflikt ili podelu unutar crkve. Ove vrste podela bile su uzrok mnogih drugih podela/denominacija unutar hrišćanske vere. Neki se šale da su podele crkava najlakši način da se osnuje nova crkva. Ali, ako je podela zbog nebitnih stvari neophodna da se spreči razjedinjenost i konflikt, onda je podela ono što mora da se desi.

Ako svi ostave po strani predubeđenja, pristrasnosti ili pretpostavke i jednostavno prihvate hrišćanske doktrine koje Biblija podučava, podele ne bi bile problem. Ali, mi smo svi pala bića inficirana grehom (Knjiga Propovednika 7:20; Rimljanima 3:23). Greh nas sprečava da savršeno razumemo i primenimo Božiju Reč. Nedostatak razumevanja i nepotčinjavanje hrišćanskoj doktrini je ono što uzrokuje podelu, a ne sama doktrina. Treba da budemo podeljeni ako postoje neslaganja u vezi sa suštinskim doktrinama hrišćanske vere. Ponekad je podela zbog nebitnih stvari takođe neophodna (doduše podela u manjoj meri). Ali, krivicu zbog podele nikada ne treba svaliti na doktrinu. Hrišćanska doktrina, u stvarnosti, je jedini način ka punom, biblijskom jedinstvu unutar Hristovog tela.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Zašto hrišćanska doktrina uzrokuje toliko podela?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries