settings icon
share icon
Pitanje

Kako bi hrišćanin trebalo da gleda na politiku?

српски

Odgovor


Ako postoji išta što bi podstaklo spontanu debatu, osim ako je pitanju čista svađa, to je rasprava po pitanju politike – čak i među vernicima. Kao Hristovi sledbenici, šta bi trebalo da bude naš stav i kako bi trebalo da budemo ukljčeni u politiku? Rečeno je da se „religija i politika ne mešaju". Međutim, da li je to zaista istina? Da li možemo da imamo političko viđenje nevezano za stanovište naše hrišćanske vere? Odgovor je, ne, ne možemo. Biblija nam daje dve istine po pitanju našeg stanovišta u odnosu na politiku i vlast.

Prva istina je da Božija volja prožima i menja sve aspekte života. Božija je volja ta koja ima prevlast nad svim i svakim (Mateja 6:33). Božiji planovi i ciljevi su učvršćeni i Njegova volja je nepromenljiva. Ono što je namerio, on će i ispuniti, i nijedna vlast ne može da pokvari Njegovu volju (Danilo 4:34-35). U stvari, Bog je taj koji „obara i postavlja kraljeve" (Danilo 2:21) jer je on taj „koji obara i postavlja kraljeve" (Danilo 2:21) jer „on vlada nad kraljevstvom ljudi, da ga daje kome hoće" (Danilo 4:17). Jasno razumevanje ove istine pomoći će nam da vidimo da je politika samo metod koji Bog koristi da bi postigao Svoju volju. Iako zli ljudi zloupotrebljavaju voju političku moć, jer je namenjuju za zlo, Bog je namenjuje za dobro, jer: „Znamo da Bog sve pomaže na dobro onima koji ga ljube, koji su po njegovoj odluci pozvani." (Rimljanima 8:28).

Drugo, moramo da shvatimo činjenicu da naša vlast ne može da nas spase! Samo Bog može. Nikada u Novom zavetu nismo videli da su apostoli proveli vreme ili energiju učeći vernike da reformišu paganski svet i liše ga idolopokloničkih, nemoralnih, i pokvarenih potupaka putem vlasti. Apostoli nikada nisu pozvali vernike da pokažu građansku neposlušnost u protestu protiv nepravednih zakona rimske imperije ili okrutnih planova. Umesto toga, apostoli su naredili hrišćanima u prvom veku, baš kao i današnjim, da objavljuju jevanđelje i žive živote koji daju jasan dokaz da je jevanđelje sila koja preobražava.

Nema sumnje da je naša odgovornost vlastima da se pokorimo zakonima i budemo dobri građani (Rimljanima 13:1-2). Bog je postavio sve vlasti, i On to čini nama na korist, „da hvale one koji dobro rade" (1 Petrova 2:13-15). Pavle nam kaže u Rimljanima 13:1-8 da je odgovornost vlasti da vlada sa autoritetom nad nama – nadamo se na naše dobro – da skuplja porez i da održava mir. Kada imamo glas i možemo da odabremo svoje vođe, trebalo bi da iskoristimo to pravo glasajući za one čije je viđenje nasličnije našem ličnom.

Jedna od glavnih sotoninih obmana je da možemo da se pouzdamo u kulturnu moralnost i pobožan život političara i zvaničnika na vlasti. Nada jednog naroda da će doći do promena ne bi trebalo da se nađe ni u jednoj vladajućoj klasi. Crkva je napravila grešku ako misli da je posao političara da odbrane, napreduju i čuvaju biblijske istine i hrišćanske vrednosti.

Jedinstveni cilj koji je Bog dao Crkvi ne leži u bilo kojoj vrsti političkog aktivizma. Nigde u Bibliji nemamo uputstva da trošimo energiju, vreme niti novac na probleme vlasti. Naša misija nije u promeni naroda putem političke reforme, već u menjanju srca preko Božije Reči. Kada vernici misle da se Hristov rast i uticaj mogu nekako ujediniti sa politikom vlasti, time kvare misiju crkve. Naše hrišćansko poslanje je da širimo Hristovo jevanđelje i propovedamo protiv greha našeg vremena. Samo onda kada Hristos promeni srca pojedinaca to će se odraziti na kulturu.

Vernici su tokom vekova živeli, pa čak i napredovali pod neprijateljski nastrojenim, tlačiteljskim, bezbožnim vlastima. To posebno važi za vernike iz prvog veka koji su, pod nemilosrdnim režimom održali svoju veru pod ogromnim kulturnim stresom. Znali su da su oni, ne vlasti, svetlost sveta i so zemlje. Držali su se Pavlovog učenja da se pokoravaju svojim vlastima, čak i da ih poštuju i mole se za njih (Rimljanima 13:1-8). Ono što je još bitnije, razumeli su da bi, kao vernici, trebalo da se nadaju zaštiti koju samo Bog obezbeđuje. Isto je i danas. Kada sledimo ono što Biblija poučava, postajemo svetlost sveta, kao što je Bog i namerio da budemo (Mateja 5:16).

Politička tela nisu spasitelji sveta. Spasenje za ceo ljudski rod manifestovalo se u Isusu Hristu. Bog je znao da je našem svetu potrebno spasenje pre nego što je bilo koja vlast bila postavljena. Pokazao je svetu da otkupljenje ne može da se izvede ljudskim snagama, njegovom ekonomskom veličinom, vojnom nadmoći, ili politikom. Mir uma, zadovoljstvo, nada i radost – i spasenje ljudskog roda – postignuto je samo putem Njegovog dela vere, ljubavi i blagodati.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Kako bi hrišćanin trebalo da gleda na politiku?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries