settings icon
share icon
Pitanje

Šta znači da gvožđe oštri gvožđe?

српски

Odgovor


Izraz „gvožđe oštri gvožđe" nalazi se u Poslovicama 27:17: „Kao što se gvožđe gvožđem oštri, tako jedan čovek draži gnev drugoga". Postoji uzajamna korist od oštrenja jedne ošrice gvožđa drugom – ivice postaju oštrije, što čini da noževi postanu efektivniji u sečenju. Isto tako, Božija Reč je „mač sa dve oštrice" (Jevejima 4:12), i to je ono sa čim oštrimo jedni druge – kada se viđamo, imamo zajedništvo ili u nekim drugom prilikama.

Poslovice takođe govore o potrebi da imamo zajedništvo. Čovek nije stvoren da bude sam, zar to nije sam Bog rekao, čak i pre čovekovog prvog greha (Postanje 2:18)? Koliko više nam je onda potrebno, posle čovekovog pada u greh da se sastajemo sa svojom braćom i sestrama u Hristu radi zajedništva i molitve. Naravno, to su prepoznali sveci rane crkve (Dela 2:42-47) koji su sebe posvetili učenju, zajedništvu i molitvi – svim zajedničkim aktivnostima koje su dale priliku da se uzajamno štre. Rezultat je bio da su bili puni strahopoštovanja i kada su se sastajali slavili su Boga za blagonaklonost koju su pronašli jedni u drugima.

Postoje dve ideje koje treba istaknuti kod ranije pomenutog stiha iz Poslovica. Prvo, kada se dvoje ili više njih sastanu u Gospodnje ime to uvek ima za ishod blagoslov. To je put blagodati koju je sam Gospod obećao – gde se dvoje ili više njih sastanu, Gospod sluša i čuje (Mateja 18:20). Takođe, vidimo slično značenje u Malahiji u vezi sa onima koji su imali strah Gospodnji i razgovarali jedni sa drugima, On je bio sa njima (Mateja 18:20). Kada oštrimo jedni druge u hrišćanskom zajedništvu, Gospod sluša sa neba i to mu je ugodno. Nijedna reč koja mu donosi slavu mu ne promiče.

Mirisi božanskog „jedinstva" se najbolje osećaju u odnosu između Davida i Jonatana, Saulovog sina. Kada je Saul proganjao Davida, Jonatan je tražio Davida da bi ga učtvrstio u poverenju u Gospoda (1 Samuilova 23:16). To nas dovodi do druge ideje. Oštriti gvožđem gvožđe je prilika da ispunimo Hristov zakon. Apostol Pavle kaže da treba da nosimo i delimo terete koje imamo svakodnevno, žalimo zbog ličnog greha, posavetujemo se kako da se na najbolji način pokajemo, i radujemo se pobedi na grehom. To je isti „carski zakon" koji je pomenut u Jakovljevoj 2:8, gde imamo savet da volimo jedni druge.

Da se vratimo na analogiju, ako je nož tup, i dalje je nož, ali manje efikasan i koristan. Ohrabrujmo jedni druge da više vremena provodimo zajedno, poučavajući, ohrabrujući, moleći se, koreći, deleći Božiju Reč, moleći se nad Božijom Rečju i potrebama naše lokalne crkve, da bismo postali oštriji u službi koju je Gospod svakom od nas dodelio. Veoma često se zajdništvo u crkvi svodi na hranu i zabavu, ne na oštrenje jedno drugog Božijom Rečju.

Konačno, nož koji je bio naoštren će takođe više sijati zbog tuposti koja je skinuta sa njegove površine. Isto tako, i mi ćemo bolje sijati za našeg Gospoda ako dosledno činimo gorepomenute stvari, koje nas ujedinjuju u harmoniji. „Kako je lepo i krasno kad su braća zajedno" (Psalam 133:1). Zato, kao što pisac poslanice Jevrejima kaže: „Pazimo na to da jedan drugoga podstičemo na ljubav i dobra dela, da ne ostavljamo svoje skupštine, kao što neki imaju običaj nego da bodrimo jedan drugoga utoliko pre ukoliko vidite da se približava sudni dan." (Jevrejima 10:24-25).

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta znači da gvožđe oštri gvožđe?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries