Šta Biblija govori o slamanju generacijskih kletvi?


Pitanje: Šta Biblija govori o slamanju generacijskih kletvi?

Odgovor:
Biblija pominje„generacijske kletve" na nekoliko mesta (Izlazak 20:5; 34:7; Brojevi 14:18; Ponovljeni zakon 5:9). Zvuči nepravedno da Bog kažnjava decu za očeve grehe. Međutim, to je posmatranje stvari iz zemaljske perspektive. Bog zna da se efekti greha prenose sa jedne generacije na drugu. Kada otac vodi grešni život, njegova deca će verovatno imati isti grešni životni stil. Zato nije nepravedno da Bog kazni greh do treće i četvrte generacije- jer oni čine iste grehe koji su činili njihovi preci. Ali,oni su kažnjeni zbog svojih grehova,a ne zbog grehova svojih predaka. Biblija vrlo jasno govori da Bog ne smatra decu odgovornima za grehe njihovih roditelja (Ponovljeni zakon 24:16).

U crkvi danas postoji trend da se generacijskoj kletvi pripiše svaki greh i problem. To nije biblijski. Lek za generacijske kletve je spasenje u Isusu Hristu. Kada postanemo hrišćani, mi smo nova stvorenja (2. Korinćanima 5:17). Kako može Božije dete da bude pod Božijom kletvom (Rimljanima 8:1)? Lek za „generacijsku kletvu" je vera u Hrista i život posvećen Njemu (Rimljanima 12:1-2).

English


Vrati se na Srpsku stranu
Šta Biblija govori o slamanju generacijskih kletvi?

Saznajte kako ...

Provedi večnost sa BogomPrimite oproštaj od Boga