settings icon
share icon
Pitanje

Šta je „eros" ljubav?

српски

Odgovor


Grčki jezik koristi različite reči da bi opisao opseg značenja „ljubavi". Jedna reč je „eros", reč koja se koristi da se opiše seksualna ljubav ili osećanje uzbuđenja koje dele dvoje ljudi koji se fizički privlače. Do novozavetnih vremena, ova reč je postala toliko obezvređena pod uticajem kulturoloških dešavanja, da se ne koristi ni jednom u celom Novom zavetu.

Druga grčka reč za ljubav je „phileo". Ova reč govori više o toploj emociji koju dele članovi porodice ili prijatelji. Dok je „eros" više povezan sa libidom, „phileo" se više povezuje sa emocijom srca (u metaforičkom smislu reči). Osećamo ljubav za prijatelje i porodicu, očigledno ne u smislu reči „eros", već ljubav koja nas motiviše da želimo da se prema njima ophodimo ljubazno i pomognemo im da uspeju. Međutim, „phileo" se ne oseća među ljudima koji su u neprijateljskim odnosima jedni sa drugima. Možemo da osećamo„phileo" prema prijateljima i porodici,ali ne i prema ljudima koji nam se ne sviđaju ili ih mrzimo.

Drugačija od ove dve reči je treća reč za ljubav „agapao", definisana kao „samopožrtvovana ljubav". To je ljubav koja pokreće ljude na akciju i gleda na dobrobit drugih, bez obzira na ličnu cenu. Sa biblijske strane gledišta, „agapao" je Božija ljubav iskazana prema Njegovom narodu kada je poslao svog Sina, Isusa da umre za njihove grehe. To je ljubav koja se usredsređuje na volju, a ne na emocije ili libido. Ovo je ljubav za koju Isus zapoveda svojim učenicima da je pokazuju svojim neprijateljima (Luka 6:35). „Eros" i „phileo" se ne pokazuje prema ljudima koje mrzimo i koji nam žele zlo, već „agapao". U Rimljanima 5:8, Pavle nam govori da se Božija ljubav prema Njegovom narodu pokazala u tome da „Hristos umro za nas kad smo još bili grešnici".

Krećući se od seksualne do najčistije ljubavi, imamo „eros", „phileo" i „agapao". To ne znači da treba ocrniti „eros" kao grešnu ili nečistu. Seksualna ljubav nije, suštinski, nečista ili zla. Umesto toga, ona je Božiji dar bračnim parovima da izraze ljubav jedno prema drugom. učvrste međusobnu vezu i osiguraju opstanak ljudske rase. Biblija posvećuje celo jedno poglavlje blagoslovima erotske ili seksualne ljubavi u Pesmi nad pesmama. Ljubav između muža i žene treba, između ostalog, da bude erotska ljubav. Međutim, dugoročne veze zasnovane isključivo na erotskoj ljubavi su osuđene na propast. „Uzbuđenje" seksualne ljubavi se brzo potroši, osim ako je ne prate neka „phileo" ili „agapao" ljubav.

Suprotno tome, iako nema ničeg grešnog u erotskoj ljubavi, baš u ovoj sferi ljubavi naša grešna priroda najviše dolazi do izražaja, jer se, uglavnom, usredsređuje na sebe, dok se „phileo" i „agapao" usredsređuju na druge. Razmislite šta apostol Pavle govori crkvi u Kološanima: „Pomorite, dakle, svoje udove koji su na zemlji, i u njima blud, nečistotu, strast, zlu želju i lakomstvo, koje je idolopoklonstvo" (Kološanima 3:5). Grčka reč za „blud" (porneia) suštinski pokriva skalu seksualnog greha (preljuba, predbračni seks, homoseksualizam, bestijalnost itd).

Kada se deli između muža i žene, erotska ljubav može da bude divna stvar, ali, zbog naše pale grešne prirode,„eros" prečesto postane „porneia". Kada se ovo desi, ljudska bića teže da idu u krajnosti, da postanu ili askete ili hedonisti. Asketa je osoba koja potpuno izbegava seksualnu ljubav, jer njena povezanost sa seksualnim nemoralom čini da izgleda zla ili da, zbog toga, mora da bude izbegavana. Hedonista je osoba koja gleda na seksualnu ljubav bez ikakve zadrške kao nešto potpuno prirodno. Kao i obično, biblijski pogled je ravnoteža između ove dve grešne krajnosti. U okviru heteroseksualnog braka, Bog slavi lepoti seksualne ljubavi : „Neka dragi moj dođe u vrt moj, neka jede najbolje plodove u njemu. Gle, uđoh u vrt svoj, sestro moja, nevesto moja, berem smirnu svoju i balzam svoj, jedem saće i med svoj, pijem vino i mleko svoje.Jedite, o prijatelji, pijte, opijte se od ljubavi!"(Pesma nad pesmama 4:16-5:1). Ali, izvan biblijskog braka,„eros" postaje izvitoperen i grešan.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta je „eros" ljubav?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries