Šta se događa posle smrti?


Pitanje: Šta se događa posle smrti?

Odgovor:
Pitanje šta se dešava posle smrti može da bude zbunjujuće. Biblija nam ne kaže sasvim jasno kada će osoba doći do večnog odredišta. Biblija nam kaže da odmah posle smrti, osoba ide u nebo ili pakao u zavisnosti od toga da li je primila Hrista kao svog Spasitelja. Za vernike, to znači da posle smrti napuštaju telo i idu u prisutnost Gospodnju (2 Korinćanima 5:6-8; Filipljni 1:23). Za neverne, to znači da posle smrti idu u večnu kaznu, u paklu (Luka 16:22-23).

Ovo je mesto gde može doći do zabune po pitanju toga šta se dešava posle smrti. Otkrivenje 20:11-15 opisuje sve koji su u paklu, da su bačeni u vatreno jezero. Otkrivenje, poglavlja 21-22 opisuju novo nebo i novu zemlju. Samim tim, izgleda da do poslednjeg vaskrsenja, osoba posle smrti prebiva u “privremenom“ nebu ili paklu. Večno odredište osobe neće biti promenjeno, ali tačno “mesto“ večnog odredišta će se promeniti. U nekom trenutku posle smrti, verni će biti poslani u novo nebo i novu zemlju (Otkrivenje 21:1). U nekom trenutku posle smrti, neverni će biti bačeni u vatreno jezero (Otkrivenje 20:11-15). Ovo su krajnja, večna odredišta svih ljudi – zasnovano isključivo na tome da li je osoba verovala samo u Isusa Hrista za spasenje od svojih greha.

English
Vrati se na Srpsku stranu
Šta se događa posle smrti?

Saznajte kako ...

Provedi večnost sa BogomPrimite oproštaj od Boga