Koja je definicija kulta?


Pitanje: Koja je definicija kulta?

Odgovor:
Vrlo često u našim umovima imamo predstavu da je kult grupa koja proslavlja Satanu, žrtvuje životinje i učestvuje u zlim, bizarnim paganskim ritualima. U stvarnosti, mnogi kultovi izgledaju mnogo više nevino. Specifična hrišćanska definicija kulta kaže da je to religijska grupa koja poriče jednu ili više osnovnih biblijskih istina. Ili jednostavnije rečeno, kult je grupa koja uči nešto zbog čega osoba neće biti spašena ako u to veruje. Za razliku od religije, kult je grupa koja tvrdi da su hrišćani ali poriču osnovne istine o biblijskom Hrišćanstvu.

Dva osnovna učenja kultova su da Isus nije bio Bog i da se čovek ne spašava samo po veri. Poricanje Hristovog božanstva ima za posledicu da Isusova smrt nije dovoljna cena za naše grehe. Poricanje spasenja samo po veri ima za posledicu verovanje da se spasenje postiže našim delima – nešto što Biblija odlučno i postojano odbacuje. Dva najpoznatija primera kulta su Jehovini svedoci i Mormoni. Obe grupe tvrde da su hrišćani, ali obe poriču dve ključne doktrine koje su gore pomenute. Jehovini svedoci i Mormoni veruju u mnoge stvari koje su u skladu ili su slične onome što Biblija uči. Međutim, činjenica da poriču Hristovo božanstvo i spasenje isključivo po veri, njih svrstava u kultove. Mnogi Jehovini svedoci i Mormon i članovi drugih kultova su “dobri ljudi” koji iskreno traže Boga i iskreno veruju da znaju istinu. Naša nada i naše molitve su da će mnogi ljudi koji su uključeni u “hrišćanske” kultove uvideti laž i da će biti privučeni istini spasenja kroz Isusa Hrista.

English
Vrati se na Srpsku stranu
Koja je definicija kulta?

Saznajte kako ...

Provedi večnost sa BogomPrimite oproštaj od Boga