settings icon
share icon
Pitanje

Da li su Isus i satana braća?

српски

Odgovor


Ne, Isus i satana nisu braća. Isus je Bog,a satana jedno od Njegoviih stvorenja. Ne samo da Isus i satana nisu braća, već se razlikuju kao nebo i zemlja. Isus je otelovljeni Bog – večni, sveznajući i svemogući, dok je satana pali anđeo, koga je Bog stvorio radi Božije svrhe. Učenje da su Isus i satana „duhovna braća" je jedno od mnogih lažnih učenja mormona, a donekle i Jehovinih svedoka. Obe ove grupacije se ispravno nazivaju sektama, jer poriču osnovnu hrišćansku doktrinu. Iako koriste hrišćanske termine kao što su Isus, Bog i spasenje, imaju jeretičke poglede i podučavanje po pitanju osnovnih i suštinskih hrišćanskih doktrina. (Molim te, obrati pažnju, da većina mormona danas kategorički odbacije da veruju da su Isus I satana braća. Međutim, ovo učenje bilo je, definitivno, verovanje ranih mormona).

Podučavanje da su Isus i satana „duhovna braća" proizašlo je iz nerazumevanja i izvitoperivanja Biblije među mormonima i kao rezultat nekih vanbiblijksih podučavanja koje oni smatraju autoritativnim. Jednostavno rečeno, ne postoji način da možeš da čitas Bibiju koristeći bilo koji tip zdravih principla hermenautike i dođeš do zaključka da su Isus i satana „duhovna braća". Biblija je vrlo jasna da je Isus u potpunosti Bog, ne neki tip manjeg boga kao što mormoni ili druge sekte veruju. Biblija je, takođe, vrlo jasna da je Bog superioran u odnosu na svoje stvorenje, što jednostavno znači da nema poređenja između Hrista Stvoritelja i satane, Njegovog stvora.

Mormoni veruju da je Isus Hristos bio prvo „duhovno dete" rođeno Bogu nebeskom Ocu sa jednom od njegovih mnogih žena. Umesto da priznaju da je Isus istinski Bog, oni veruju da je On postao Bog, baš kao što će i oni, jednog dana, postati bogovi. Prema mormonskoj doktrini, kao prvo od Božije „duhovne dece", Isus ima prvenstvo nad satanom ili Luciferom koji je bio drugi „Božiji sin" i Isusov „duhovni brat". Ironično je da će koristiti Kološane 1:15, kao jedan od tekstova koji dokazuju , jer taj tekst kaže: „On je slika nevidljivoga Boga, prvorođeni sveg stvorenja". Ipak, oni zanemaruju stih 16 gde se govori:„Jer je u njemu stvoreno sve što je na nebesima i na zemlji, sve vidljivo i nevidljivo, bili to prestoli, ili gospodstva, ili poglavarstva, ili vlasti; sve je njegovim posredstvom stvoreno — i za njega." SVE stvari – prestoli, gospodstva, poglavarstva i vlasti – uključuje satanu i njegove demone.

Da bi osoba verovala da su satana i Isus „duhovna braća", mora da porekne jasno biblijsko podučavanje. Biblija je vrlo jasna da je Isus Hristos stvorio sve stvari i da je, kao druga osoba trojedinog Boga,Hristos potpuno i jedinstveno Bog. Isus je tvrdio da je Bog u mnogim odlomcima u Bibiji. U Jovanu 10:30: „Ja i Otac jedno smo." Isus nije tvrdio da je bio bilo šta manje od Boga. On je izjavljivao da je bio, potpunosti, Bog. U Jovanu 1:1-5 jasno je da Isus nije stvoreno biće i da je On sam sve stvorio. „Sve je kroz nju postalo, i ništa, što je postalo, nije postalo bez nje" (Jovan 1:3). Da li može da bude jasnije od ovog?„Sve stvari" znači baš to i uključuje satanu koji je, kao sam anđeo, stvoreno biće, baš kao i drugi anđeli i demoni. Biblija otkriva da je satana pali anđeo koji se pobunio protiv Boga, a Isusa kao Boga. Jedina veza koja postoji između satane i Isusa je da veza Stvoriteja i stvorenja, pravednog Sudije Isusa Hrista i grešnog stvorenog bića, satane.

Poput mormona, Jehovini svedoci, takođe podučavaju da su Isus i satana duhovna braća. Dok neki mormoni i Jehovini svedoci mogu, ponedak. da odstupe od ovog učenja, jer je protivno ono što Biblija zaista govori, ipak, to je ono što te organizacije veruju i deo je njihove zvanične doktrine.

Ne samo da mormoni veruju da su Isus i Lucifer „duhovna deca Elohima", već i da su ljudska bića, takođe, duhovna deca.

Drugim rečima, oni veruju da su „Bog, anđeli i ljudi svi od iste vrste, jedne rase, jedna velika porodica." Zato veruju da će oni sami, jednog dana, postati isto tako Bog koliko i Isus ili čak Bog Otac. Umesto da vide jasnu razliku u Bibliju između Boga i Njegovog stvorenja, oni veruju da jednog dana i sami mogu postati Bog. Naravno, to je ista stara laž koju satana govori od rajskog vrta (Postanje 3:15). Izgleda da je želja da se preotme Božiji presto svojstvena ljudskim srcima.

U Mateju 16:15, Isus je postavo važno pitanje: „A vi šta kažete, ko sam ja?" Ovo je pitanje koje je ključno za spasenje i mormoni i Jehovini svedoci ga pogrešno shvataju. Njihov odgovor je da je Isus duhovni satanin brat je pogrešan. Isus je Božiji Sin i u Njemu se nalazi punina Božija u telu (Kološanima 2:9). On je stvorio satanu i jednog dana će ga baciti u vatreno jezero kao pravednu kaznu za njegovu pobunu protiv Boga. Ono što je tužno je da će na Sudnjem danu, oni koji su poverovali u satanine laži takođe biti bačeni u vatreno jezero sa satanom i Njegovim demonima. Bog mormona i Jehovinih svedoka nije Bog koji se otkrio u Bibliji. Ukoliko se ne pokaju i razumeju i slave jedinog istinskog Boga, nemaju nadu spasenja.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Da li su Isus i satana braća?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries