settings icon
share icon
Pitanje

Da li je Isus arhanđel Mihajlo?

српски

Odgovor


Isus nije arhanđel Mihajlo. Biblija nigde ne identifikuje Isusa kao Mihajla (ili bilo kog drugog anđela). Jevrejima 1:5-8 pruža jasnu razliku između Isusa i anđela: „Jer kome je od anđela ikad rekao: ,Ti si Sin moj, ja sam te danas rodio,, i opet: ,Ja ću mu biti Otac i on će mi biti Sin'? A za vreme kada će Prvorodnoga uvesti u svet, govori: ,I da mu se poklone svi anđeli Božiji'. A za anđele govori: ,Koji vetrove čini svojim anđelima i plamenove ognjene svojim slugama'. Za Sina pak: ,Tvoj presto, Bože, stoji u sve vekove i žezlo pravosti je žezlo tvoga carstva'". Hijerarhija nebeskih bića je jasno naznačena u ovom odlomku – anđeli slave Isusa koji je, kao Bog, jedini vredan slavljenja. Nijedan anđeo se ne slavi u Bibliji; stoga, Isus (vredan slavljenja) ne može da bude Mihajlo niti bilo koji drugi anđeo (koji nije vredan slavljenja). Anđeli se nazivaju sinovima Božijim (Postanje 6:2-4; Jov 1:6; 2:1; 38:7), ali Isus je PRAVI Božiji Sin (Jevrejima 1:8; Matej 4:3-6).

Arhanđel Mihajlo je možda najveći od svih anđela. Mihajlo je jedini anđeo u Bibliji kome je namenjeno ime„arhanđel" (Juda stih 9). Međutim, arhanđel Mihajlo je samo anđeo. On nije Bog. Jasna razlika između sile i autoriteta Mihajla i Isusa može da se vidi upoređujući Mateja 4:10, gde Isus kori Satanu, sa Judom stih 9, gde se arhanđel Mihajlo „nije usudio da izrekne pogrdni sud" protiv Satane, već je pozvao Boga da ga ukori. Isus je otelovljeni Bog (Jovan 1:1,14). Arhanđel Mihajlo je moćan anđeo, ali i dalje samo anđeo.

English



Vrati se na Srpsku stranu

Da li je Isus arhanđel Mihajlo?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries