settings icon
share icon
Pitanje

Šta predstavlja Hristova sudijska stolica?

српски

Odgovor


Rimljanima 14:10-12 kažu: “Znaj da ćemo svi izići pred sud Božiji...znači, da će svako od nas za sebe odgovarati Bogu.” Druga Korinćanima 5:10 nam kaže: “Jer svi mi treba da se pojavimo pred Hristovim sudom, da svako primi prema onome što je učinio za vreme svoga života u telu, bilo dobro-bilo zlo.” U kontestu oba Biblijska teksta, jasno je da se oni odnose na hrišćane, ne nevernike. Hristova sudijska stolica tj. Hristov sud, se odnosi na vernike koji će položiti račun pred Hristom za svoje živote. Hristov sud ne određuje spasenje; to je određeno Hristovom žrtvom za nas (Prva Jovanova 2:2), i našom verom u Njega (Jovan 3:16). Svi naši gresi su oprošteni i nikada nećemo biti osuđeni zbog njih (Rimljanima 8:1). Na Hristov sud ne treba da gledamo kao Božiji sud zbog naših greha, već radije kao na Božiju nagradu za naše živote. Da, kao što Pismo kaže, moraćemo da položimo račun za naše živote. Deo ovoga se sigurno odnosi na grehe koje smo počinili. Međutim, ovo neće biti glavni cilj Hristovog suda.

Na Hristovom sudu vernici će biti nagrađeni na osnovu toga koliko su verno služili Hristu (Prva Korinćanima 9:4-27; Druga Timoteju 2:5). Stvari za koje će nam se suditi se verovatno odnose na to koliko dobro smo ispunjavali Veliko poslanje (Matej 28:18-20), koliko pobednički smo živeli nad grehom (Rimljani 6:1-4), koliko dobro smo kontrolisali svoj jezik (Jakov 3:1-9), itd. Biblija govori o vernicima koji dobijaju krune za različite stvari na osnovu toga koliko verno su služili Hristu (Prva Korinćanima 9:4-27; Druga Timoteju 2:5). Različite krune su opisane u Drugoj Timoteju 2:5; Druga Timoteju 4:8; Jakov 1:12; Prva Petrova 5:4; i Otkrivenju 2:10. Jakov 1:12 je dobar sažetak toga kako treba da mislimo o Hristovom sudu: “Blažen je čovek koji istrajno podnosi iskušenje, jer će − kad postane prekaljen−primiti venac života, koji je Gospod obećao onima koji ga ljube.”

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta predstavlja Hristova sudijska stolica?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries