Šta su Hrišćanski apologeti


Pitanje: Šta su Hrišćanski apologeti

Odgovor:
Engleska reč ''apology'' dolazi od grčke reči koja ima osnovno značenje ''da bi se pružio otpor''. Hrišćanski apologeti u prevodu označava učenje o načinu pružanja podrške Hrišćanske vere. Postoje mnoštvo skeptika koji sumnjaju da Bog postoji i /ili napadaju verovanje u Boga i Bibliju. Postoji veliki broj kritičara koji napadaju inspiraciju i nepogrešivost Biblije. Postoji veliki broj lažnih učitelja koji potpomažu lažne doktrine i osporavaju ključne istine Hrišćanske vere. Misija Hrišćanskih apologeta je da se bore protiv ovih pokreta i da potpomažu Hrišćanskog Boga u Hrišćansku istinu.

Moguće je da je kjučni stih za Hrišćanske apologete: Prva poslanica Petrova 3:15'' nego samo Gospoda Hrista svetite u srcima svojim, svagda gotovi na odgovor svakome koji vas zapita za vašu nadu, ali s krotošću i sa strahom….'' Ne postoji razlog za jednog Hrišćanina da ne uspe da odbrani njegovu ili njenu veru u Hrista. Ne, ne svaki Hrišćanin treba da bude ekspert u apologeticizmu. Međutim svaki Hrišćanin treba znati u šta veruje, zašto veruje, kako da to podeli sa drugima, i kako da to zaštiti kada ga napadaju i pred lažima.

Drugo gledište Hrišćanskim apologetima koje biva dosta često odbijano je druga polovina prva poslanice Petrove 3:15'' ali s krotošću i strahu….'' . U Odbrani Hrišćanske vere pomoću apologetima nikad ne treba uključivati grubost, gnev, ili nepoštovanje. Dok praktikujemo Hrišćansku apologetiku, mi trebamo nastojati da budemo jaki u našoj odbrani kao i da se predstavljamo kao pravi Hrišćani u isto vreme. Ako dobijemo diskusiju a pri tom odgurnemo čoveka još dalje od Hrista zbog našeg stava, izgubili smo istiniti cilj Hrišćanskih apologeta.

Postoje dva jednostavna načina Hrišćanskih apologeta. Prvi, uobičajeno poznat kao klasični apologetski, kao sastavni deo uključuje pokazivanje dokaza da je Hristova poruka istinita. Druga, poznata još i kao ''pretpostavljeni'' apologeti , uključuje suočavanje pretpostavljenim (predubeđenim idejama, predpsotavkama) iza pozicije anti-Hrista. Zaštitnici oba načina Hrišćanke apologetike dosta često osporavaju jedni druge koji metod je efektivniji. Izgleda da bi bilo daleko produktivnije kada bi se koristila oba metoda, u zavisnosti od čoveka i situacije.

Hrišćanski apologeti jednostavno predstavljaju razumnu odbranu Hrišćanske vere i istinu onima koji se protive. Hrišćanski apologeti su neophodno stanovište Hrišćanskog života. Svima nama je naređeno da budemo spremni i da zajedno najavimo jevanđelje i da zaštitimo našu sudbinu (Matej 28:18-20; Prva poslanica Petrova 3:15). Ovo je suština Hrišćanske apologetike.

English
Vrati se na Srpsku stranu
'Šta su Hrišćanski apologeti

Saznajte kako ...

Provedi večnost sa BogomPrimite oproštaj od Boga