settings icon
share icon
Pitanje

Šta znači da je Bog sveznajući?

српски

Odgovor


Sveznanje se definiše kao stanje „potpunog znanja, sposobnost znanja svega". Da bi Bog bio suveren nad Svojom tvorevinom nad svim stvarima, bilo vidljivim ili nevidljivim, On mora da bude sveznajući. Njegovo sveznanje nije ograničeno ni na jednu osobu u Trojstvu – Oca, Sina i Svetog Duha, svi su po prirodi sveznajući.

Bog sve zna (1. Jovanova 3:20). On poznaje ne samo najsitnije detalje u našem životu, već i svih oko nas, jer pominje da zna čak i kada padne vrabac ili kada izgubimo najmanji pramen kose (Mateja 10:29-30). Ne samo što Bog zna sve što će se desiti do kraja istorije (Isaija 46:9-10), već zna i same naše misli, pre nego što progovorimo (Psalam 139:4). On zna naša srca iz daleka; video nas je čak i u utrobi majke (Psalam 139:1-3; 15-16). Solomon savršeno iskazuje ovu istinu kada kaže: „Ti koji znaš svačije srce, jer ti sam znaš srca sinova čovečijih" (1. Knjiga o kraljevima 8:39).

Uprkos tome što se Sin Božiji unizio i lišio samoga sebe Sebe i poštao ništa (Filipljanima 2:7), Njegova sveprisutnost se jasno vidi u novozavetnim spisima. Prva molitva apostola u Delima 1:24: „Ti što poznaješ srca svih", podrazumeva Isusovu sveprisutnost, koja je neophodna da bi mogao da primi molbe i zastupa nas sa desne strane Boga. Na zemlji, Isusova sveprisutnost je podjednako jasna. U mnogim izveštajima iz jevanđelja vidi se da je poznavao šta misle oni koji su ga slušali (Mateja 9:24; 12:25; Marko 2:6-8; Luka 6:8). On je poznavao ljudske živote i pre nego što ih je uopšte sreo. Kada je sreo ženu kod bunara u Siharu, rekao joj je: „Jer si imala pet muževa, i koga sad imaš nije ti muž" (Jovan 4:18). Takođe je rekao svojim učenicima da je njihov prijatelj Lazar umro, iako je bio udeljen preko 40 kilometara od Lazarevog doma (Jovan 11:11-15). Savetovao je svoje učenike da idu i pripreme Gospodnju večeru, opisujući osobu koju je trebalo da sretnu i slede (Marko 14:13-15). Možda je najbolji primer od svih da je poznavao Natanaila i pre nego što ga je uopšte sreo, jer je poznavao njegovo srce (Jovan 1:47-48).

Jasno je da na zemlji takođe vidimo Isusovu sveprisutnost, ali i ovde postoji paradoks. Isus postavlja pitanja koja podrazumevaju nedostatak znanja, iako su Gospodnja pitanja više na korist ljudima koji su ga slušali nego Njemu. Međutim, postoji još jedan aspekt u vezi sa Njegovim sveznanjem koji potiče od ograničenja ljudske prirode koju je On, kao Božiji sin preuzeo. Čitamo da je kao čovek „napredovao u mudrosti i rastu" (Luka 2:52) i da „nauči se poslušnosti od onoga što je pretrpeo" (Jevrejima 5:8). Takođe čitamo da nije znao kada će biti kraj sveta (Mateja 24:34-36). Trebalo bi onda da postavimo pitanje, zašto Sin Božiji ovo ne bi znao, ako je sve drugo znao? Umesto da to smatramo samo za ljudsko ograničenje, trebalo bi da to vidimo kao preventivni nedostatak znanja. Ovo je bio samovoljni čin poniznosti da bi u potpunosti učestvovao u našoj prirodi (Filipljanima 2:6-11; Jevrejima 2:17) i da bi bio drugi Adam.

Konačno, ne postoji ništa previše teško za sveznajućeg Boga, i na osnovu ove vere u takvog Boga možemo da budemo sigurni u Njega, znajući da je obećao da nas nikad neće izneveriti sve dok hodamo sa Njim. On nas je poznavao od večnosti, pre stvaranja. Bog je poznavao tebe i mene, gde ćemo se pojaviti tokom vremena i sa kim bi trebalo da se sretnemo. On je čak unapred video naš greh u svoj svojoj ružnoći i pokvarenosti, a ipak je u ljubavi, stavio na nas svoj pečat i privukao nas toj ljubavi u Isusu Hristu (Efescima 1:3-6). Videćemo ga licem u lice, ali naše poznavanje Njega nikada neće biti potpuno. Naše divljenje prema Njemu, ljubav i slavljenje će se nastaviti u sve vekove dok budemo uživali u zracima Njegove nebeske ljubavi, učeći da sve više poštujemo našeg sveznajućeg Boga.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta znači da je Bog sveznajući?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries