Preguntanan tokante Hesu-Kristu


Ken ta Hesu-Kristu?

Hesus ta Dios? Hesus a yega di afirmá ku E ta Dios?

E dibinidat di Kristu ta Bìbliko?

Hesus tabata eksistí di bèrdat? Tin algun evidensia históriko di Hesu-Kristu?

Kiko ta nifiká ku Hesus ta e Yu di Dios?

Ta di bèrdat Hesu-Kristu a wòrdu resusitá?

Dikon e nasementu Virginal ta asina importante?

Hesus a wòrdu krusifiká riba un djabièrne?

Hesus a bai fièrnu durante e tempu entre Su morto i resurekshon?

Unda Hesus tabata e tres dianan entre Su morto i resurekshon?


Bai bèk na home page di Papiamentu
Preguntanan tokante Hesu-Kristu