settings icon
share icon
Pregunta

Unda Hesus tabata e tres dianan entre Su morto i resurekshon?

Kontesta


1 Pedro 3:18-19 ta bisa, “Pasobra Kristu a muri un bia i pa semper pa nos pikánan; E tabata un hende hustu ku a muri pa hende inhustu pa E por hiba boso serka Dios. Komo hende El a muri, pero pa medio di Spiritu Santu El a haña bida. I pa medio di Spiritu Santu El a bai prediká pa e spiritunan ku tabata den prizòn”. E frase, “pa medio di Spiritu Santu” den versíkulo 18 tin eksaktamente e mesun konstrukshon ku e palabra “karni”. P’esei, ta miho pa relashoná e palabra “spiritu” den e mesun kategoria ku e palabra “karni”. E karni i spiritu ta karni i spiritu di Kristu. E palabranan “haña bida pa medio di Spiritu Santu” ta mustra na e echo ku dor ku Kristu a karga nos pikánan i a muri, Su spiritu humano a wòrdu separá for di e Tata (Mateo 27:46). E kontraste ta entre karni ku spiritu, manera den Mateo 27:46 i Romanonan 1:3-4, i no entre e karni di Kristu i Spiritu Santu. Ora Kristu su pago pa piká a wòrdu kompletá, Su spiritu a restourá e komunion ku a wòrdu kibrá.

1 Pedro 3:18-22 ta deskribí un konekshon nesesario entre e sufrimentu di Kristu (versíkulo 18) i Su glorifikashon (versíkulo 22). Pedro so a duna informashon spesífiko tokante loke a pasa entre e dos eventonan aki. E palabra “prediká” den versíkulo 19 no ta e palabra komun den Tèstamènt Bieu pa deskribí e predikamentu di e evangelio. E ta nifiká literalmente proklamá un mensahe. Hesus a sufri i a muri na krus, Su kurpa a wòrdu matá, i Su spiritu a muri ora El a bira piká. Pero Su spiritu a biba bèk i El a entreg’é na e Tata. Segun Pedro, algun tempu entre Su morto i Su resurekshon, Hesus a hasi un proklamashon spesial na e “spiritunan den prizòn.”

Pa kuminsá, Pedro a referí na e hendenan komo “almanan” i no “spiritunan” (3:20). Den Tèstamènt Nobo, e palabra “spiritunan” ta wòrdu uzá pa deskribí e angelnan òf demonionan, i no ser humano, i tin indikashon ku versíkulo 22 ta afirmá e nifikashon aki. Tambe, niun kaminda den Beibel no tin pará ku Hesus a bishitá fièrnu. Echonan 2:31 ta bisa ku El a bai “Hades” (New American Standard Bible), pero “Hades” no ta fièrnu. E palabra “Hades” ta referí na e reino di morto, un luga temporal kaminda nan ta warda riba resurekshon. Revelashon 20:11-15 den e NASB òf e New International Version ta duna un distinshon klaramente entre e dosnan aki. Fièrnu ta e delaster luga pèrmanente di huisio pa esnan pèrdí. Hades ta un luga temporal.

Nos Señor a entregá Su spiritu na e Tata, El a muri, i un tempu entre Su morto i resurekshon, El a bishitá e reino di morto, kaminda El a duna un mensahe na e sernan spiritual (probablemente e angelnan ku a kai; tira un bista riba Hudas 6), kual den un òf otro manera ta relashoná ku e periodo promé ku e inundashon den tempu di Noe. Versíkulo 20 ta aklará esaki. Pedro no a bisa nos kiko El a proklamá na e spiritunan den prizòn, pero lo no por ta e mensahe di salbashon, paso angelnan no por wòrdu salbá (Hebreonan 2:16). E tabata probablemente un deklarashon di viktoria riba Satanás i su ehersito (1 Pedro 3:22; Kolosensenan 2:15). Efesionan 4:8-10 tambe ta indiká ku Kristu a bai “paraíso” (Lukas 16:20; 23:43) i ku El a bai shelu ku tur ku a kere den djE promé ku Su morto. E pasashi aki no ta duna masha gran detaye tokante loke a pasa, pero mayoria studiantenan di Beibel ta deakuerdo ku ta esaki ta lokual “El a kohe e prizoneronan bai kuné” ta nifiká.

Asina, bisando tur e kosnan aki, Beibel no ta bisa klaramente lokual Hesus a hasi eksaktamente e tres dianan entre Su morto i resurekshon. Pero ta parse si ku El a bai proklamá viktoria riba e angelnan ku a kai i/òf hendenan ku no tabata kreyente. Loke nos por sa sigur ta, ku Hesus no a bai duna hende un segunda oportunidat pa salbashon. Beibel ta bisa nos ku nos ta enfrentá huisio despues di morto (Hebreonan 9:27), no un di dos chèns. No tin niun kontesta kla tokante kiko Hesus a bai hasi durante e tempu entre Su morto i resurekshon. Pódise esaki ta un dje misterionan ku nos lo komprondé dia nos yega gloria.

EnglishBai bèk na home page di Papiamentu

Unda Hesus tabata e tres dianan entre Su morto i resurekshon?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries