www.gotquestions.org ର ଓଡ଼ିଆ ବିବରଣକୁ ସ୍ଵାଗତ!


ବାଇବଲ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଇଅଛି

ଆମେ କ୍ଷମାପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ ଯେ, ଏହି ସମୟରେ, ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ I ଯଦି ଆପଣ ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ି ଓ ଲେଖି ପାରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏଠାରେ ନିଜ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ପଠାଇ ପାରିବେ: https://www.gotquestions.org/Bible-Questions.html.

ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପୃଷ୍ଠା ଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଆ ଉପଲବଧ ଅଛି |


ସୁସମାଚାର

ଅତି ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ସମୂହ

ବାରମ୍ବାର ପଚରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନସମୂହ

ଈଶ୍ବରଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ

ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ

ପବିତ୍ରଆତ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ

ପରିତ୍ରାଣ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ

ବାଇବଲ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ

ମଣ୍ଡଳୀ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ

ଶେଷ ସମୟ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ

ଦୂତ ଓ ଭୂତ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ

ମାନବତ୍ବ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ

ଈଶ୍ବରତତ୍ତ୍ବ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ

ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ

ପ୍ରାର୍ଥନା ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ

ପାପ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ

ସ୍ବର୍ଗ ଓ ନରକ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ

ବିବାହ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ

ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ

ପରିବାର ଓ ସନ୍ତାନ ଲାଳନପାଳନ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ

ସୃଷ୍ଟି ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ

ଧର୍ମ ପଦ୍ଧତି ଓ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ

ଭ୍ରାନ୍ତ ତତ୍ତ୍ବ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ

ଜୀବନ ବିଷୟକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ

ପ୍ରସଙ୍ଗଗତ ବାଇବଲ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡିକ

ବିବିଧ ବାଇବଲ ପ୍ରଶ୍ନ


ବାଇବଲ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଇଅଛି