ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ


ବିବାହ ବିଷୟରେ ବାଇବଲ କ'ଣ କୁହେ?

ବିବାହକୁ ସ୍ଥାୟୀ କରିବା - ଏହାର ମୂଳମନ୍ତ୍ର କ'ଣ?

ବାଇବଲ ବିଭିନ୍ନ ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ବିବାହ ବିଷୟରେ କଅଣ କହେ?

ଛାଡପତ୍ର ଓ ପୁନଃବିବାହ ବିଷୟରେ ବାଇବଲ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କ’ଣ କୁହେ?

ମୁଁ ଛାଡପତ୍ର ପାଇଛି । ବାଇବଲ ଅନୁଯାୟୀ ମୁଁ ପୁନଃବିବାହ କରିପାରିବିକି?

ଯୌନକ୍ରିୟାରେ ଏକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ ଦମ୍ପତ୍ତି କେଉଁ ବିଷୟ/ବିଷୟଗୁଡିକ କରିବାକୁ ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ ଅଟନ୍ତି?

ଆତ୍ମା ସଙ୍ଗୀ ବୋଲି କିଛି ବିଷୟ ଅଛିକି? ବିବାହ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ବର କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ରଖିଅଛନ୍ତିକି?

ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ତା' ସ୍ବାମୀର ବଶ୍ୟତା ସ୍ବୀକାର କରିବାକୁ ହେବକି?


ଓଡ଼ିଆ ପେଜ୍ କୁ ଫେରି ଯାଅନ୍ତୁ
ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ