ପରିବାର ଓ ସନ୍ତାନ ଲାଳନପାଳନ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ


ଏକ ଉତ୍ତମ ପିତାମାତା ହେବା ବିଷୟରେ ବାଇବଲ କ'ଣ କୁହେ?

ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ ପିତାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବାଇବଲ କ'ଣ କୁହେ?

ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ୍ ମାତା ହେବା ବିଷୟରେ ବାଇବଲ କ'ଣ କୁହେ?

ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିପରି ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ଉଚିତ୍? ବାଇବଲ ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ କୁହେ?

ଜନ୍ମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିଷୟରେ ବାଇବଲ କ'ଣ କୁହେ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନମାନେ ଜନ୍ମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଉଚିତ କି?

ଏକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟ ପିତାମାତାଙ୍କର ଯଦି ଜଣେ ଅପବ୍ୟୟୀ ପୁତ୍ର (ବା କନ୍ୟା) ଥାଏ, ତେବେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ୍?

ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ତା' ସ୍ବାମୀର ବଶ୍ୟତା ସ୍ବୀକାର କରିବାକୁ ହେବକି?


ଓଡ଼ିଆ ପେଜ୍ କୁ ଫେରି ଯାଅନ୍ତୁ
ପରିବାର ଓ ସନ୍ତାନ ଲାଳନପାଳନ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ