ଦୂତ ଓ ଭୂତ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ - GotQuestions.org ଓଡିଆ

ଦୂତ ଓ ଭୂତ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ


ଦୂତମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବାଇବଲ କ'ଣ କୁହେ?

ଭୂତମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବାଇବଲ କ'ଣ କୁହେ?

ଶୟତାନ କିଏ?

ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ/ଶାୟତାନିକ ଶକ୍ତି ଦ୍ବାରା ଆବିଷ୍ଟ ହେବା ବିଷୟରେ ବାଇବଲ କ'ଣ କୁହେ? ଏହା ଆଜି ବି ସମ୍ଭବ କି? ଯଦି ସେପରି ଅଟେ, ଏଗୁଡିକର ଲକ୍ଷଣସବୁ କ'ଣ୍?

ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ ଭୂତାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇପାରେକି? ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ୍ ଭୂତାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇପାରେକି?

ଆଦି ୬:୧-୪ରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ପରମେଶ୍ବରଙ୍କ ପୁତ୍ରଗଣ ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନଗଣ କେଉଁମାନେ ?


ଓଡ଼ିଆ ପେଜ୍ କୁ ଫେରି ଯାଅନ୍ତୁ
ଦୂତ ଓ ଭୂତ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ