ବିବିଧ ବାଇବଲ୍ ପ୍ରଶ୍ନ


କିଏ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବାର(୧୨) ଶିଷ୍ୟ / ପ୍ରେରିତ ଥିଲେ?

ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ / ସାର୍ବଜନୀନ ସତ୍ୟ ବୋଲି କିଛି ବିଷୟ ରହିଛି କି?

ଦଶଆଜ୍ଞା କ'ଣ?

ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନମାନେ ଦେଶର ନିୟମ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡିବକି?

କାହିଁକି ଯିହୂଦୀମାନେ ଏବଂ ଆରବୀୟମାନେ / ମୁସଲିମମାନେ ପରସ୍ପର ଘୃଣା କରନ୍ତି?

ବାଇବଲ ଦାସ୍ୟକର୍ମକୁ ଉପେକ୍ଷା କରେକି?

ବାଇବଲ ପ୍ରେରିତଗଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରେ କି? ପ୍ରତି ପ୍ରେରିତଗଣ କିପରି ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ?

ଈଶ୍ବର ଆଜି ବି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି କି?

ଈଶ୍ବର କାହିଁକି ତାଙ୍କ ମନୋନୀତ ଲୋକ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଇଶ୍ରାୟେଲଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କଲେ?

ଅଚିହ୍ନା ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ବା ବାହ୍ୟଜଗତରୁ ଆସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ କିମ୍ବା ଉଡନ୍ତା ଥାଳିଆ ପରି ବିଷୟ ରହିଛିକି?

ଗଣକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟ ମତବାଦ କ'ଣ?

ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟ ସ୍ବପ୍ନ ବ୍ୟାଖ୍ୟା? ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସ୍ବପ୍ନ ଈଶ୍ବରଙ୍କଠାରୁ ଆସିଥାଏ କି?


ଓଡ଼ିଆ ପେଜ୍ କୁ ଫେରି ଯାଅନ୍ତୁ
ବିବିଧ ବାଇବଲ୍ ପ୍ରଶ୍ନ