सम्बन्धहरुका बारेमा प्रश्नहरु


बाइबलले विवाह अघि हुने यैान सम्बन्ध बारे के भन्दछ/विवाहपुर्व यौन सम्बन्ध?

के एक मसीह विश्वासीले अविश्वासीको साथ प्रेम सम्बन्ध बनाउनको लागि भेट-घाट वा विवाह गर्न सही हुन्छ?

बाइबलले प्रेम सम्बन्ध बनाउनको लागि भेट-घाट/प्रेमालाप गर्नुको बारेमा के भन्दछ?

म स्वयंलाई विवाहको लागि कसरी तैयार गर्न सक्छु?

विवाह पूर्व घनिष्ठताको उचित स्तर के हो?

एउटा जोडीलाई विवाह भन्दा पहिले एकसाथ रहनु गलत हो?

म कसरी जान्न सक्छु कि म कसैसँग प्रेममा छु?


नेपाली सुरुवात (होमपेज) पानामा फर्कनुहोश

सम्बन्धहरुका बारेमा प्रश्नहरु