सबभन्दा धेरै सोधिने प्रश्नहरु


एक पटकको उद्धार सधैँको उद्धार?

मृत्यु पछि के हुन्छ?

के अनन्तकालको सुरक्षा बाइबलीय हो?

आत्माहत्याको प्रति ख्रीष्टियनहरुका दृष्टिकोण कस्तो हुन्छ? बाइबलले आत्माहत्या बारेमा के भन्दछ?

ख्रीष्टियनको बप्तिस्माको महत्व के हो?

बाइबलले ख्रीष्टियनले दिने दशांशको विषयमा के भन्दछ?

बाइबलले त्रिएकत्वको विषयमा के सिकाउँछ?

बाइबलले मद्य/मदिरा पिउने सम्बन्धमा के भन्दछ? के एउटा विश्वासीले मद्य/मदिरा सेवन गर्नु पाप हो?

बाइबलले विवाह अघि हुने यैान सम्बन्ध बारे के भन्दछ/विवाहपुर्व यौन सम्बन्ध?

येशू उहाँको मृत्यु र पुनरुत्थान बीचको तीन दिनसम्म कहाँ हुनु्हुन्थ्यो?

के जुवा खेल्नु एउटा पाप हो? बाइबलले जुवा खेल्नुको बारेमा के भन्दछ?

बाइबलले सम्बन्धविच्छेद र पुनर्विवाहको सम्बन्धमा के भन्दछ?

बाइबलले अन्तरजातीय विवाहको विषयमा के भन्दछ?

महिला पास्टरहरू/प्रचारकहरू? सेवकाईमा महिलाहरू हुने सम्बन्धमा बाइबलले के भन्दछ?

के पालतु/पशुहरु स्वर्ग जान्छन्? के पालतु/पशुहरुमा प्राण हुन्छ?

बाइबलले शरीरमा खोप्ने चित्र/शरीरको खोपाइको विषयमा के भन्दछ?

अन्य भाषाहरुमा बोल्ने वरदान के हो?

बाइबलले डायनासोरको विषयमा के भन्दछ? के बाइबलमा डायनासोर छन्?

कयिनको पत्नी को थिइन? के कयिनको पत्नी उसको आफ्नै बहिनी थिइन?

बाइबलले समलिङ्गीको विषयमा के भन्दछ? के समलिङ्गी एउटा पाप हो?

हस्तमैथुन - के यो बाइबल अनुसार पाप हो?


नेपाली सुरुवात (होमपेज) पानामा फर्कनुहोश

सबभन्दा धेरै सोधिने प्रश्नहरु