झुठो सम्प्रदाय र धर्मको बारेमा प्रश्नहरु


मलाई चाहिने वास्तविक धर्म कुन हो?

के येशू स्वर्ग जाने एक मात्र बाटो हुन्?

भ्रान्त शिक्षाको परिभाषा के हो?

भ्रान्त शिक्षा दिने पंथ वा झूटो धर्ममा परेका व्यक्तिहरुलाई सुसमाचार सुनाउने सबैभन्दा उत्तम तरीका के हो?

म कसरी एउटा झूटो शिक्षक/झूटो भविष्यद्वक्ता को पहिचान गर्न सक्छु?

यहोवा विटनेसस् को हुन र उनीहरुले के विश्वास गर्छन?

के मोरमोन्सवाद एउटा झूटो शिक्षा दिने पंथ हो? मोरमोन्सले के मा विश्वास गर्छन?

के ख्रीष्टियनहरुलाई अन्य धार्मिक मान्यताहरुको प्रति सहनशील हुनु पर्दछ?


नेपाली सुरुवात (होमपेज) पानामा फर्कनुहोश

झुठो सम्प्रदाय र धर्मको बारेमा प्रश्नहरु

कसरी पत्ता लगाउनुहोस् ...

ईश्वरसँग अनन्तता बिताउनुहोस्परमेश्वरबाट क्षमा प्राप्त गर्नुहोस्