settings icon
share icon

Zacharijo Knyga

Autorius: Zacharijo 1:1 parašyta, kad Zacharijo knygos autorius yra pranašas Zacharijas.

Užrašymo data: Zacharijo knyga tikriausiai buvo parašyta per du kartus tarp 520 ir 470 metų prieš Kr.

Užrašymo tikslas: Zacharijas akcentavo, kad Dievas naudoja savo pranašus mokyti, perspėti ir pataisyti savo žmones. Gaila, tačiau jie atsisakė klausyti. Jų nuodėmė atnešė jiems Dievo bausmę. Šioje knygoje taip pat yra įrodymų, kad net ir pranašystės gali būti nesąžiningos. Iš istorijos matome, kad šiuo laikotarpiu žydai nepalankiai žiūrėjo į pranašystes, ir dėl to laikotarpyje tarp dviejų testamentų nebuvo nei vieno išlikusio pranašiško balso, kuris kalbėtų Dievo žmonėms.

Svarbios eilutės: „Todėl sakyk jiems: 'Taip sako kareivijų Viešpats: 'Gręžkitės į mane, tai Aš gręšiuosi į jus.'" (Zacharijo 1:3)

„Jis šaukė, bet jie neatsiliepė. 'Todėl ir Aš neatsiliepiau jiems šaukiant,- sako kareivijų Viešpats." (Zacharijo 7:13)

„Linksmai džiūgauk, Siono dukra! Šauk, Jeruzalės dukra! Tavo karalius ateina pas tave. Jis teisus ir atneša išgelbėjimą, nuolankus ir joja ant asilo, ant asilės jauniklio" (Zacharijo 9:9).

„Ir tą trečdalį vesiu per ugnį; valysiu ir gryninsiu juos kaip sidabrą ar auksą. Jie šauksis mano vardo, ir Aš juos išklausysiu. Aš sakysiu: 'Tai mano tauta', o jie atsakys: 'Viešpats yra mūsų Dievas'" (Zacharijo 13:9).

Trumpas apibendrinimas: Zacharijo knygoje mokoma, kad visi gali įgyti išgelbėjimą. Paskutiniame skyriuje aprašyti žmonės, iš viso pasaulio ateinantys garbinti Dievą, kuris trokšta, kad visi žmonės Jį sektų. Tai nėra visuotiniškumo doktrina, t.y. kad visi žmonės bus išgelbėti, nes pati Dievo esybė yra gelbėjanti. Ne, ši knyga moko, kad Dievas trokšta, jog visi žmonės Jį garbintų, ir Jis priima visus, kurie Jį garbina, nepaisant jų tautybės ir politinių pažiūrų. Galiausiai Zacharijas pamokslavo, kad Dievas yra suverenus virš viso pasaulio, ir kad mes turėtume nekreipti dėmesio, jeigu kitaip atrodo. Jo ateities vizijos parodo, kad Dievas mato viską, kas įvyks. Knygoje pavaizduoti Dievo įsikišimai į tai, kas vyksta pasaulyje, parodo, kad galiausiai Dievas nukreips žmonių veiksmus taip, kaip Jis nuspręs. Jis nepanaikina asmens laisvės pasirinkti, ar jis seks Dievu, ar maištaus prieš Jį, bet laiko žmones atsakingus už jų pasirinkimus. Paskutiniame skyriuje net gamtos jėgos paklūsta Dievo valdymui.

Ženklai: Zacharijo knygoje yra daug pranašysčių apie Jėzų ir mesianišką erą. Pranašystės prasideda pažadu, kad Mesijas ateis ir gyvens tarp mūsų (Zacharijo 2:10-12; Mato 1:23), taip pat simboliškai pranašaujama apie Atžalą ir Akmenį (Zacharijo 3:8-9; 6:12-13; Izaijo 11:1; Luko 20:17-18); pranašaujamas Jėzaus antras atėjimas, kurio metu tie, kurie jį perdūrė, pažvelgs į Jį ir apraudos (Zacharijo 12:10; Jono 19:33-37). Kristus yra Zacharijo knygos tema. Jėzus yra Izraelio Gelbėtojas, fontanas, kurio kraujas padengia nuodėmes visų, kurie ateina pas Jį ieškodami išgelbėjimo (Zacharijo 13:1; 1 Jono 1:7).

Praktinis pritaikymas: Dievas ir šiandien iš mūsų tikisi nuoširdaus garbinimo ir moralaus gyvenimo. Zacharijo pavyzdys, kaip jis prasilaužė pro jo šalyje susidariusį išankstinį nusistatymą, mums parodo, kad mes turime siekti žmones visuose visuomenės sluoksniuose. Mums reikia dalintis Dievo išgelbėjimo pakvietimu su visais žmonėmis- visokių tautybių, kalbų, rasių ir kultūrų. Šis išgelbėjimas gaunamas tik per ant kryžiaus pralietą Jėzaus Kristaus, kuris mirė vietoje mūsų, kraują. Tačiau, jeigu mes atmetame šią auką, jokia kita auka nesutaikys mūsų su Dievu. Nėra jokio kito vardo, kuris gelbėtų žmones (Apaštalų darbų 4:12). Mes negalime švaistyti laiko; šiandien yra išgelbėjimo diena (2 Korintiečiams 6:2).

EnglishGrįžti į: Senojo Testamento Apžvalga

Grįžti į: Biblijos ApžvalgaGrįžti į svetainę lietuvių kalba

Zacharijo Knyga
Bendrinkite šį puslapį: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries