settings icon
share icon

Sofonijo Knyga

Autorius: Sofonijo 1:1 parašyta, kad Sofonijo knygos autorius yra pranašas Sofonijas. Sofonijo vardas reiškia „Dievo ginamas".

Užrašymo data: Sofonijo knyga tikriausiai buvo parašyta tarp 735 ir 724 metų prieš Kr.

Užrašymo tikslas: Sofonijo bausmės ir padrąsinimo žinioje yra trys pagrindinės doktrinos: 1) Dievas yra suverenus virš visų tautų. 2) Teismo dieną nedorėliai bus nubausti, o teisieji išteisinti. 3) Dievas laimina tuos, kurie atgailauja ir Juo pasitiki.

Svarbios eilutės: „Nei sidabras, nei auksas neišgelbės jų Viešpaties rūstybės dieną, Jo pavydas lyg ugnis sunaikins visą kraštą ir jo gyventojus" (Sofonijo 1:18).

„Visi krašto romieji, kurie vykdote Jo įsakymus, ieškokite Viešpaties, ieškokite teisumo, ieškokite nuolankumo! Gal išvengsite Viešpaties rūstybės?" (Sofonijo 2:3).

„Viešpats, tavo Dievas, esantis tavyje, yra galingas. Jis išgelbės, Jis džiaugsis tavimi, atgaivins tave savo meile ir džiūgaus dėl tavęs giedodamas" (Sofonijo 3:17).

Trumpas apibendrinimas: Sofonijas paskelbė Viešpaties bausmę visai žemei, Judui, aplinkinėms tautoms, Jeruzalei ir visoms kitoms tautoms. Tai sekė Viešpaties palaiminimo paskelbimas visoms tautoms, bet ypač ištikimam Jo žmonių likučiui Jude.

Sofonijas turėjo drąsos kalbėti tiesiai šviesiai, nes jis žinojo, kad skelbė Viešpaties Žodį. Jo knyga prasideda žodžiais „Viešpaties žodis" ir baigiasi „sako Viešpats". Jis žinojo, kad nei daugybė dievų, kuriuos jie garbino, nei Asirų armijos stiprumas neišgelbės žmonių. Dievas yra maloningas ir gailestingas, bet, kai visi Jo perspėjimai yra ignoruojami, galima tikėtis bausmės. Šventajame Rašte dažnai minima Dievo teismo diena. Pranašai ją vadina „Viešpaties diena". Kalbėdami apie Viešpaties dieną, jie kalbėjo apie įvairius įvykius, tokius kaip Jeruzalės žlugimą; visi tie įvykiai nurodė į galutinę Viešpaties dieną.

Ženklai: Paskutiniai palaiminimai Sionui, minimi 3 skyriaus 14-20 eilutėse, dar nebuvo išpildyti, taigi galime daryti išvada, kad jie bus išpildyti Kristaus antro atėjimo metu. Dievas panaikino mūsų bausmę per Kristų, kuris atėjo mirti už Jo žmonių nuodėmes (Sofonijo 3:15; Jono 3:16). Tačiau Izraelis dar nepripažino savo tikrojo Gelbėtojo. Tai dar įvyks ateityje (Romiečiams 11:25-27).

Kai Kristus sugrįš teisti pasaulio ir jo atpirkti sau, bus išpildytas ramybės ir saugumo pažadas Izraeliui, nes jo Karalius bus tarp jų. Taip, kaip Jis pakilo į dangų po prisikėlimo, Jis sugrįš ir įkurs naują Jeruzalę žemėje (Apreiškimo 21). Tuo metu visi Dievo pažadai Izraeliui bus išpildyti.

Praktinis pritaikymas: Pakeitus keletą vardų ir situacijų, šis 7 amžiaus prieš Kr. pranašas galėtų stovėti mūsų bažnyčiose ir pamokslauti tą pačią bausmės žinią nedorėliams ir vilties žinią ištikimiesiems. Sofonijas mums primena, kad Dievą žeidžia Jo žmonių moralinės ir religinės nuodėmės. Kai Dievo žmonės sąmoningai nusideda, jie neišvengs bausmės. Bausmė gali būti skaudi, tačiau jos tikslas yra atpirkti, o ne nubausti. Neišvengiama bausmė už nedorybę mus paguodžia, kai atrodo, kad blogis yra nevaldomas ir sėkmingas. Mes turime laisvę nepaklusti Dievui, tačiau neturime laisvės išvengti to nepaklusnumo pasekmių. Gali būti, kad yra labai mažai ištikimų Dievui žmonių, tačiau Jis jų nepamiršta.

English hr>
Grįžti į: Senojo Testamento Apžvalga

Grįžti į: Biblijos ApžvalgaGrįžti į svetainę lietuvių kalba

Sofonijo Knyga
Bendrinkite šį puslapį: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries