settings icon
share icon

Psalmių Knyga

Autorius: Remiantis trumpais apibūdinimais Psalmių įžangose, Dovydas yra 73 psalmių autorius. Dovydo asmenybė ir tapatybė yra aiškiai matoma daugelyje tų psalmių. Nors Dovydas parašė daug psalmių, jis tikrai nėra viso psalmių rinkinio autorius. Dvi psalmės (72 ir 127) yra priskiriamos Saliamonui, Dovydo sūnui ir sosto įpėdiniui. 90 psalmė yra priskiriama Mozei. 12 psalmių grupė (50; 73-83) priskiriama Asafo šeimai. Koracho sūnūs parašė 11 psalmių (42, 44-49, 84-85, 87-88). 88 psalmė priskiriama Hemanui, o 89 Ezeracho Etanui. Išskyrus Mozę ir Saliamoną, visi šie papildomi autoriai buvo Levitų kunigai, kurie buvo atsakingi už muzikinį šlovinimą šventykloje Dovydo valdymo metu. Penkiasdešimt psalmių yra niekam nepriskirtos.

Užrašymo data: Atidus autorystės ir psalmėse minimų įvykių ištyrimas atskleidžia, kad psalmės buvo parašytos kelių amžių bėgyje. Seniausia psalmė tikriausiai yra Mozės malda (90), kurioje apmąstomas žmogaus trapumas palyginus su Dievo amžinumu. Vėliausiai parašyta psalmė tikriausiai yra 137; tai rauda parašyta žydų nelaisvės Babilone metu (586-538m. prieš Kr.)

Visiems aišku, kad 150 psalmių buvo parašytos skirtingų žmonių per maždaug tūkstantį metų Izraelio istorijoje. Kažkoks nežinomas redaktorius tikriausiai surinko jas visas ir sudėjo į vieną vietą apie 537 metus prieš Kr., netrukus po to, kai izraelitai išsilaisvino iš Babilono.

Užrašymo tikslas: Psalmių knyga yra ilgiausia Biblijos knyga, kurią sudaro 150 psalmių. Tai taip pat viena įvairiapusiškiausių knygų, nes psalmėse kalbama apie Dievą ir Jo kūriniją, karą, garbinimą, išmintį, nuodėmę ir blogį, teismą, teisingumą ir Mesijo atėjimą.

Svarbios eilutės: „Dangūs skelbia Dievo šlovę, tvirtuma byloja apie Jo rankų darbus" (Psalmių 19:1).

„Apspito mane šunys, nedorėlių gauja aplink mane. Jie pervėrė mano rankas ir kojas. Galiu suskaičiuoti visus savo kaulus. O jie žiūri ir stebi mane, drabužius mano dalijas, meta dėl mano apdaro burtą" (Psalmių 22:16-18).

„Viešpats yra mano ganytojas- aš nestokosiu" (Psalmių 23:1).

„Pripažinkite Viešpačiui, Dievo sūnūs, pripažinkite Viešpačiui šlovę ir galybę! Pripažinkite Viešpačiui šlovę, derančią Jo vardui; pagarbinkite Viešpatį šventumo grožyje" (Psalmių 29:1-2).

„Dieve, tyrą širdį sutverk manyje ir teisingą dvasią atnaujink" (Psalmių 51:10).

„Palaiminti, kurių kelias nepeiktinas, kurie pagal Viešpaties įstatymą vaikšto. Palaiminti, kurie klauso Jo liudijimų ir visa širdimi Jo ieško" (Psalmių 119:1-2).

Trumpas apibendrinimas: Psalmių knyga yra maldų, poemų ir himnų rinkinys, kuris šlovinime ir garbinime sutelkia garbintojo mintis ties Dievu. Senovės Izraelyje kai kurios šios knygos dalys buvo naudojamos garbinimo metu. Muzikinį psalmių paveldą parodo jų pavadinimas. Jis yra kilęs iš graikų žodžio, reiškiančio „daina, kuri yra dainuojama akomponuojant muzikiniam instrumentui".

Ženklai: Dievo Gelbėtojo parūpinimas savo žmonėms yra pasikartojanti psalmių tema. Pranašiški Mesijo vaizdiniai yra matomi keliose psalmėse. Psalmių 2:1-12 vaizduoja Mesijo pergalę ir karalystę. Psalmių 16:8-11 pranašauja Jo mirtį ir prisikėlimą. 22 Psalmė mums parodo ant kryžiaus kenčiantį Gelbėtoją ir pateikia detalią Jo nukryžiavimo pranašystę, kuri buvo tobulai išpildyta. Mesijo ir Jo nuotakos šlovė vaizduojama Psalmių 45:6-7; o Psalmių 72:6-17; 89:3-37; 110:1-7 ir 132:12-18 mums pateikia Jo valdymo šlovę ir universalumą.

Praktinis pritaikymas: Vienas iš ženklų, kad esi pripildytas Dvasios ar Kristaus žodžio, yra dainavimas. Psalmės yra ankstyvosios bažnyčios „giesmynas", kuris atspindėjo naują tiesą Kristuje.

Dievas yra tas pats Viešpats visose psalmėse. Tačiau priklausomai nuo mūsų aplinkybių, mes skirtingai Jam atsakome. Koks nuostabus Dievas, kurį mes garbiname, teigia psalmistas, aukštai iškeltas, viršum mūsų žmogiškų patirčių, tačiau taip pat taip arti, kad mes Jį galime paliesti; Jis eina šalia mūsų gyvenimo keliu.

Mes galime Dievui atnešti visus savo jausmus- kad ir kokie neigiami jie būtų- ir mes galime būti ramūs, kad Jis tikrai girdi ir supranta. Psalmistas mus moko, kad pati giliausia malda yra pagalbos šūksnis, kai mes skęstame gyvenimo problemose.

EnglishGrįžti į: Senojo Testamento Apžvalga

Grįžti į: Biblijos ApžvalgaGrįžti į svetainę lietuvių kalba

Psalmių Knyga
Bendrinkite šį puslapį: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries