settings icon
share icon

Patarlių Knyga

Autorius: Karalius Saliamonas yra pagrindinis Patarlių knygos autorius. Jo vardas minimas 1:1, 10:1 ir 25:1. Taip pat galime numanyti, kad Saliamonas surinko ir redagavo patarles, kurios buvo ne jo, nes Ekleziasto knygoje parašyta: „Kadangi pamokslininkas buvo išmintingas, jis visą laiką mokė žmones pažinimo. Jis viską ištyrė, apsvarstė ir sudėjo daug patarlių." Hebrajiškas pavadinimas Mishle Shelomoh išverčiamas į "Saliamono patarlės".

Užrašymo data: Saliamono patarlės buvo parašytos apie 900 metus prieš Kr. Jo valdymo metu, Izraelio tauta pasiekė savo dvasinę, politinę, kultūrinę ir ekonominę viršūnę. Kartu su Izraelio reputacija kilo ir karaliaus Saliamono. Saliamono išminties atkeliaudavo pasiklausyti valdovai iš įvairių tolimų šalių (1 Karalių 4:34).

Užrašymo tikslas: Žinojimas yra ne kas kitą kaip faktų surinkimas, bet išmintis- tai sugebėjimas matyti žmones, įvykius ir situacijas kaip Dievas visa tai mato. Patarlių knygoje Saliamonas atskleidžia Dievo mąstymą apie didingus ir pakilius dalykus ir taip pat apie įprastus, paprastus dalykus bei kasdienes situacijas. Rodos, kad Saliamonas nepraleido nei vienos temos. Tarp daugybės Patarlių knygos temų yra išmintingi posakiai apie asmeninį elgesį, seksualinius santykius, verslą, turtą, labdarą, ambiciją, discipliną, skolas, vaikų auginimą, charakterį, alkoholį, politiką, kerštą ir dievotumą.

Svarbios eilutės: „Išmintingas klausydamas taps išmintingesnis, o protingas gaus išmintingų patarimų" (Patarlių 1:5).

„Viešpaties baimė yra išminties pradžia, bet kvailiai niekina išmintį ir pamokymą" (Patarlių 1:7).

„Įsigyk išminties, įsigyk supratimo. Neužmiršk mano burnos žodžių ir nenukrypk nuo jų" (Patarlių 4:5).

„Viešpaties baimė- nekęsti pikto. Išdidumo, puikybės, piktų kelių ir klastingos burnos aš neapkenčiu. Manyje patarimas ir sveikas protas, aš turiu supratimą ir jėgą" (Patarlių 8:13-14).

Trumpas apibendrinimas: Sunku apibendrinti Patarlių knygą, nes priešingai nei daugelyje Biblijos knygų šioje knygoje nėra istorijos. Taigi joje taip pat nėra pagrindinių veikėjų. Scenos centre yra išmintis- grandiozinė, dieviška išmintis, kuri peržengia visos istorijos, žmonių ir kultūrų ribas. Net paviršutiniškas šio didingo lobyno skaitymas, atkleidžia turiningus išmintingo karaliaus Saliamono posakius, kurie yra taip pat aktualūs šiandien kaip ir prieš tris tūkstančius metų.

Ženklai: Išminties ir jos būtinumo mūsų gyvenimuose tema yra išpildoma Kristuje. Patarlių knygoje mes esame nuolatos raginami ieškoti išminties, gauti išmintį ir suprasti išmintį. Patarlėse taip pat pakartotinai mums sakoma, jog Viešpaties baimė yra išminties pradžia (1:7; 9:10). Mūsų Viešpaties keršto ir teisingumo baimė veda mus pas Kristų, kuris yra Dievo išminties įkūnijimas, kaip yra išreikšta Jo šlovingame žmonijos atpirkimo plane. Kristuje, kuriame „slypi visi išminties ir pažinimo turtai" (Kolosiečiams 2:3), mes randame atsakymus mūsų išminties ieškojimams, vaistą mūsų Dievo baimei ir teisumą, pašventinimą ir atpirkimą, kurių mums taip reikia (1 Korintiečiams 1:30). Išmintis, kuri yra randama tik Kristuje, yra priešingybė pasaulio kvailystei, kuri ragina mus būti išmintingiems savo pačių akyse. Patarlėse parašyta, kad pasaulio būdas nėra Dievo būdas (Patarlių 3:7), ir jis veda į mirtį (Patarlių 14:12; 16:25).

Praktinis pritaikymas: Šios knygos praktiškumas negali būti paneigtas, nes jos trisdešimt viename skyriuje yra pateikiami patikimi ir praktiški atsakymai į visokias sudėtingas gyvenimo problemas. Be abejonės, Patarlių knyga yra geriausia bet kada parašyta patarimų knyga, ir tie, kurie priima į širdį Saliamono pamokymus, greitai atranda dievotumą, klestėjimą ir pasitenkinimą.

Patarlių knygoje pasikartoja tema, kad tie, kurie pasirinks išmintį ir seks Dievu, bus gausiai palaiminti: ilgu gyvenimu (9:11); klestėjimu (2:20-22); džiaugsmu (3:13-18) ir Dievo gerumu (12:21). Kita vertus tie, kurie Jį atmeta, kęs gėdą ir mirtį (3:35; 10:21). Atmesti Dievą- tai pasirinkti kvailumą, o ne išmintį, ir atskirti save nuo Dievo, Jo Žodžio, Jo išminties ir Jo palaiminimų.

EnglishGrįžti į: Senojo Testamento Apžvalga

Grįžti į: Biblijos ApžvalgaGrįžti į svetainę lietuvių kalba

Patarlių Knyga
Bendrinkite šį puslapį: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries