settings icon
share icon

Nahumo Knyga

Autorius: Nahumo knygos autorius save pristato kaip Nahumą (hebrajų kalboje reiškia "Ramintojas" arba "Guodėjas") iš Elkošo. Yra daug teorijų, kur tas miestas buvo, tačiau nėra jokių įtikinamų įrodymų. Pasak vienos iš teorijų, tai miestas prie Galilėjos ežero, kuris vėliau buvo pavadintas Kapernaumu (kuris tiesiogiai išvertus reiškia „Nahumo kaimas").

Užrašymo data: Kadangi mes turime labai nedaug informacijos apie Nahumą, tai galime tik maždaug nusakyti, kada ši knyga buvo parašyta. Ji tikriausiai buvo parašyta tarp 663 ir 612 metų prieš Kr. Knygoje minimi du įvykiai, kurie mums padėjo nustatyti šias dvi datas. Pirmiausia, Nahumas paminėjo, kad No Amono miestas Egipte buvo užimtas Asirų (tai įvyko 663 metais prieš Kr.). Ir antra, Nahumo pranašystė išsipildė 612 metais prieš Kr.

Užrašymo tikslas: Nahumas neparašė šios knygos Ninevės žmonėms kaip perspėjimo ar „kvietimo atgailauti". Dievas prieš 150 metų jau buvo siuntęs pranašą Joną, ir jie žinojo, kas bus, jeigu jie toliau gyvens savo nedorybėse. Tuo metu žmonės atgailavo, bet dabar jie vėl sugrįžo prie savo piktų kelių. Asirai buvo labai žiaurūs savo užkariavimuose (jie užkabindavo savo aukų kūnus ant stulpų, jų odą naudodavo ant savo palapinių sienų ir t.t.). Nahumas ragino Judo žmones nenusivilti, nes Dievas jau paskelbė bausmę, ir Asirai greitai gaus, ko jie nusipelnė.

Svarbios eilutės: „Viešpats yra geras, tvirtovė nelaimės metu. Jis pažįsta tuos, kurie Juo pasitiki" (Nahumo 1:7).

„Viešpats sako apie tave [Nineve]: 'Tavo vardas nebebus minimas!'" (Nahumo 1:14a)

„Štai kalnuose kojos nešančio gerą žinią, skelbiančio taiką" (Nahumo 1:15a) Taip pat žiūrėkite Izaijo 52:7 ir Romiečiams 10:15.

„'Aš esu prieš tave,- sako kareivijų Viešpats.'" (Nahumo 2:13a)

„Tavo žlugimas nesustabdomas, žaizda mirtina. Visi, išgirdę šią žinią apie tave, ploja rankomis, nes tavo nedorybė palietė visus" (Nahumo 3:19).

Trumpas apibendrinimas: Ninevė pakluso Jonos pamokslavimui ir nusigręžė nuo savo piktų darbų bei pradėjo garbinti Viešpatį Dievą Jehovą. Tačiau po 150 metų, Ninevė vėl grįžo prie stabmeldystės, žiaurumo ir arogancijos (Nahumo 3:1-4). Dar kartą Dievas siuntė savo pranašą į Ninevę, kad jis pamokslautų miestui sunaikinimo bausmę ir ragintų žmones atgailauti. Gaila, tačiau Ninevė nepakluso Nahumo raginimams ir miestą užėmė Babilonas.

Ženklai: Romiečiams 10:15 Paulius pakartoja Nahumo 1:15, kalbėdamas apie Mesiją ir Jo tarnystę, ir taip pat apie tuometinius Kristaus apaštalus. Šią eilutę taip pat galima naudoti, kalbant apie bet kurį evangelijos tarnautoją, kuris skelbia taikos evangeliją. Dievas per Jėzaus kraują sutaikino nusidėjėlius su savimi, ir savo žmonėms davė ramybę, pranokstančią visokį supratimą (Filipiečiams 4:7). Pamokslininkas taip pat turėtų nešti „gerą žinią"- sutaikinimą, teisumą, atleidimą, gyvenimą ir amžiną išgelbėjimą per nukryžiuotą Kristų. Tokios evangelijos pamokslavimas ir tokios žinios nešimas, padaro nešėjo kojas gražias. Šioje eilutėje pavaizduotas žmogus, kuris nekantriai ir džiaugsmingai bėga pas kitus, kad pasidalintų Gerąja Naujiena.

Praktinis pritaikymas: Dievas yra kantrus ir lėtas pykti. Jis kiekvienai šaliai duoda laiko išpažinti Jį jų Viešpačiu. Tačiau iš Jo negalima tyčiotis. Kai šalis nusisuka nuo Jo ir siekia savo pačios tikslų, Jis ateina su bausme. Prieš beveik 220 metų JAV susikūrė kaip tauta, paremta bibliniais principais. Per paskutinius 50 metų tai pradėjo keistis, ir kasdien vis daugiau mes sukamės į priešingą pusę. Būdami krikščionys, mes turime palaikyti biblinius principus ir Rašto tiesą, nes Tiesa yra vienintelė mūsų šalies viltis.

EnglishGrįžti į: Senojo Testamento Apžvalga

Grįžti į: Biblijos ApžvalgaGrįžti į svetainę lietuvių kalba

Nahumo Knyga
Bendrinkite šį puslapį: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries