settings icon
share icon

Michėjo Knyga

Autorius: Michėjo knygos autorius buvo pranašas Michėjas (Michėjo 1:1).

Užrašymo data: Michėjo knyga tikriausiai buvo užrašyta tarp 735 ir 700 metų prieš Kr.

Užrašymo tikslas: Michėjo knygos žinia yra sudėtingas bausmės ir vilties mišinys. Pranašystės skelbia bausmę Izraeliui dėl jo socialinių piktadarysčių, korumpuotos valdžios ir stabmeldystės. Šios bausmės kulminacija turėjo būti Samarijos ir Jeruzalės sunaikinimas. Tačiau šioje knygoje taip pat skelbiamas ne tik tautos atstatymas, bet ir Izraelio bei Jeruzalės pasikeitimas ir išaukštinimas. Vilties ir bausmės žinios neprieštarauja viena kitai, nes atstatymas ir pasikeitimas įvyks tik po bausmės.

Svarbios eilutės: „Klausykite, visos tautos, įsidėmėk, žeme ir visa, kas joje yra. Viešpats Dievas tebūna liudytojas prieš jus iš savo šventyklos" (Michėjo 1:2).

„O tu, Efrata- Betliejau, nors esi mažas tarp Judo miestų, bet iš tavęs kils Tas, kuris bus valdovu Izraelyje. Jo kilmė siekia pradžios laikus, amžinybės dienas" (Michėjo 5:2).

„Tau, žmogau, Jis pasakė, kas gera ir ko Viešpats reikalauja iš tavęs: teisingai elgtis, būti gailestingam ir vaikščioti nuolankiai su Dievu" (Michėjo 6:8).

„Kur yra toks Dievas kaip Tu, kuris atleidžia kaltę savo išrinktosios tautos likučiui? Jis nerūstauja per amžius, nes Jam patinka gailestingumas. Jis pasigailės mūsų, sunaikins nusikaltimus ir paskandins jūros gelmėse visas mūsų nuodėmes" (Michėjo 7:18-19).

Trumpas apibendrinimas: Pranašas smerkė Izraelio valdovus, kunigus ir pranašus, kurie išnaudojo ir klaidino žmones. Dėl jų poelgių Jeruzalė bus sunaikinta. Pranašas Michėjas skelbė išlaisvinimą žmonėms, kurie iš Jeruzalės keliaus į Babiloną, ir jis baigė ragindamas Jeruzalę sunaikinti tautas, kurios bus prieš ją. Idealus valdovas kils iš Betliejaus ir apgins tautą. Pranašas skelbia Jokūbo likučio triumfą ir pranašauja dieną, kai Jahvė apvalys tautą nuo stabmeldystės ir pasitikėjimo karine jėga. Pranašas nustatė galingą, bet trumpą Jahvės teisingumo ir ištikimybės reikalavimų apibūdinimą ir paskelbė, kad tie, kurie gyvens pagal Omrio ir Ahabo nuostatus, bus nubausti. Knyga baigiasi pranašiška liturgija, kurioje buvo raudos elementų. Izraelis išpažįsta savo nuodėmę ir gauna patikinimą, kad savo galingais veiksmais Jahvė jį išgelbės.

Ženklai: Michėjo 5:2 yra pranašystė apie Mesiją, kurią citavo išminčiai, ieškodami karaliaus, gimusio Betliejuje (Mato 2:6). Kadangi šie išminčiai iš rytų žinojo hebrajų Raštus, jie žinojo, kad iš mažo Betliejaus miestelio iškils Ramybės Kunigaikštis, pasaulio Šviesa. Michėjo nuodėmės, atgailos ir atstatymo žinia yra išpildoma Jėzuje Kristuje, kuris yra išpirka už mūsų nuodėmes (Romiečiams 3:24-25) ir vienintelis kelias pas Dievą (Jono 14:6).

Praktinis pritaikymas: Dievas mus perspėja iš anksto, kad mums nereikėtų kentėti Jo keršto. Jeigu Dievo perspėjimų nėra klausoma ir atmetama Jo Sūnaus auka už nuodėmę, bausmė tikrai ateis. Dievas auklėja tikinčiuosius Kristuje, ne iš neapykantos, bet dėl to, kad mus myli. Jis žino, kad nuodėmė naikina, ir Jis nori, kad mes būtume sveiki. Ši pilnatvė yra atstatymo pažadas tiems, kurie išlieka Jam paklusnūs.

EnglishGrįžti į: Senojo Testamento Apžvalga

Grįžti į: Biblijos ApžvalgaGrįžti į svetainę lietuvių kalba

Michėjo Knyga
Bendrinkite šį puslapį: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries