settings icon
share icon

Kolosiečiams Knyga

Autorius: Apaštalas Paulius buvo pagrindinis Kolosiečiams knygos autorius (Kolosiečiams 1:1). Timotiejus taip pat šiek tiek prisidėjo (Kolosiečiams 1:1).

Užrašymo data: Kolosiečiams knyga tikriausiai buvo parašyta tarp 58-62 metų po Kristaus.

Užrašymo tikslas: Kolosiečiams knyga yra mini etikos kursas, kuriame kalbama apie visas krikščioniško gyvenimo sritis. Paulius pradeda asmeniniu gyvenimu, tuomet kalba apie namus ir šeima ir galiausiai pamini darbą bei tai, kaip mes turėtume elgtis su kitais. Šios knygos tema yra mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus pakankamumas kiekvienam mūsų poreikiui patenkinti.

Svarbios eilutės: „Jis yra neregimojo Dievo atvaizdas, visos kūrinijos pirmagimis, nes Juo sutverta visa, kas yra danguje ir žemėje, kas regima ir neregima; ar sostai, ar viešpatystės, ar kunigaikštystės, ar valdžios,- visa sutverta per Jį ir Jam" (Kolosiečiams 1:15-16).

„Žiūrėkite, kad kas jūsų nepavergtų filosofija ir tuščia apgaule, kuri remiasi žmonių tradicijomis ir pasaulio pradmenimis, o ne Kristumi" (Kolosiečiams 2:8).

„Todėl, kaip Dievo išrinktieji, šventieji ir numylėtiniai, apsivilkite nuoširdžiu gailestingumu, gerumu, nuolankumu, romumu ir ištverme. Būkite vieni kitiems pakantūs ir atleiskite vieni kitiems, jei vienas prieš kitą turite skundą. Kaip Kristus atleido, taip ir jūs atleiskite" (Kolosiečiams 3:12-13).

„Elkitės protingai su pašaliniais, išnaudodami laiką. Jūsų kalba visuomet tebūna maloni ir druska pasūdyta, kad sugebėtumėte kiekvienam atsakyti" (Kolosiečiams 4:5-6).

Trumpas apibendrinimas: Laiškas Kolosiečiams buvo parašytas su tikslu atremti ereziją, kuri iškilo Koloso mieste ir kėlė pavojų bažnyčiai. Nors mes nežinome, kas buvo pasakyta Pauliui, šis laiškas yra jo atsakymas.

Remiantis Pauliaus atsakymu, mes galime daryti prielaidą, jog bažnyčioje vyravo neteisingas požiūris į Kristų (apie jo tikrą žmogiškumą ir Jo pilną dievybę). Atrodo, kad Paulius prieštarauja „žydiško" apipjaustymo ir tradicijų sureikšminimui (Kolosiečiams 2:8-11; 3:11). Rodos, jog pasklidusi erezija buvo žydų gnosticizmas arba žydiško asketizmo ir graikų (stoizmo?) filosofijos mišinys. Paulius puikiai mums parodo Kristaus pakankamumą.

Kolosiečiams knygoje yra doktriniškų instrukcijų apie Kristaus dievybę ir netikras filosofijas (1:15-2:23). Taip pat joje yra praktinių paraginimų apie krikščionišką elgesį, draugus ir kalbą (3:1-4:18).

Sąsajos: Kaip ir visose ankstyvosiose bažnyčiose, Koloso mieste Pauliui nerimą kėlė žydiškas legalizmas. Išgelbėjimo malone, o ne darbais sąvoka buvo tokia radikali, jog ji buvo labai sunkiai suvokiama tiems, kurie gyveno pagal Senojo testamento įstatymą. Taigi pastoviai buvo judama ties legalizmu, vis pridedant tam tikrus įstatymo reikalavimus prie šito naujo tikėjimo. Vienas iš pagrindinių reikalavimų buvo apipjaustymas, kurį vis dar praktikavo kai kurie atgimę žydai. Kolosiečiams 2:11-15 Paulius paprieštaravo tokiam elgesiui ir paskelbė, jog kūno apipjaustymas nebėra reikalingas, nes Kristus jau atėjo. Kristus apipjaustė širdis, o ne kūnus, tuo padarydamas Senojo testamento įstatymus nebereikalingais (Pakartoto įstatymo 10:16; 30:6; Jeremijo 4:4; 9:26; Apaštalų darbų 7:51; Romiečiams 2:29).

Praktinis pritaikymas: Nors Paulius rašė apie įvairias sritis, pagrindinis pritaikymas mums šiandien yra visiškas ir pilnas Kristaus pakankamumas mūsų gyvenimams- išgelbėjimui ir pašventinimui. Mes turime gerai žinoti ir suprasti evangeliją, kad jokios subtilios legalizmo ar erezijų formos nesuklaidintų mūsų. Mes turime saugotis deviacijų, kurios sumažintų Kristaus kaip mūsų Viešpaties ir Gelbėtojo centriškumą. Bet kuri „religija", kuri skelbiasi esą teisinga, tačiau naudoja knygas, kurioms priskiria tokį patį autoritetą kaip Biblijai, arba kuri moko, jog išgelbėjimas yra pasiekiamas sujungus žmogaus pastangas su dangiškais pasiekimais, turėtų būti vengiama. Negalima pridėti kitų religijų prie krikščionybės. Kristus mums duoda absoliučius moralinio elgesio standartus. Krikščionybė yra šeima, gyvenimo būdas ir santykis- ne religija. Geri darbai, astrologija, okultizmas ir horoskopai mums neparodo Dievo kelių. Jo valia yra apreikšta Jo žodyje- Jo meilės laiške mums; mums reikia jį žinoti!

EnglishGrįžti į: Naujojo Testamento Apžvalga

Grįžti į: Biblijos ApžvalgaGrįžti į svetainę lietuvių kalba

Kolosiečiams Knyga
Bendrinkite šį puslapį: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries