settings icon
share icon

Jonos Knyga

Autorius: Jonos 1:1 parašyta, kad pranašas Jona yra Jonos knygos autorius.

Užrašymo data: Jonos knyga tikriausiai buvo parašyta tarp 793 ir 758 metų prieš Kr.

Užrašymo tikslas: Nepaklusnumas ir atgimimas yra dvi pagrindinės knygos temos. Jonos patirtis žuvies pilve duoda jam progą siekti unikalaus išgelbėjimo, kai jis atgailauja šio unikalaus atsiskyrimo metu. Jo pradinis nepaklusnumas nuvedė ne tik į jo asmeninį atgimimą, bet taip pat ir į Ninevės. Daugelis priskiria šį Ninevės atgimimą prie didžiausių evangelistinių pastangų.

Svarbios eilutės: „Jona pakilo, kad bėgtų nuo Viešpaties į Taršišą..." (Jonos 1:3).

„Viešpats paruošė didelę žuvį Jonai praryti. Jis išbuvo žuvies pilve tris dienas ir tris naktis" (Jonos 1:17).

„Aš šaukiausi Viešpaties savo varguose, ir Jis išklausė mane, Kai iš mirusiųjų buveinės pilvo šaukiau, Tu išgirdai mano balsą" (Jonos 2:2).

„Dievas, pamatęs, kad jie atsisakė savo piktų kelių, gailėjosi jų ir neįvykdė to, ką buvo jiems sakęs" (Jonos 3:10).

Trumpas apibendrinimas: Dėl baimės ir išdidumo Jona bėgo nuo Dievo. Jis nenorėjo eiti į Ninevę ir skelbti atgailos žmonėms, kaip Dievas jam buvo įsakęs, nes jie buvo jo priešai. Jis buvo įsitikinęs, kad Dievas nesunaikins miesto. Vietoje to jis įlipo į laivą, kuris plaukė į Taršišą, kuris yra priešingoje pusėje nei Ninevė. Netrukus pakilo stipri audra, ir mesdama burtus laivo įgula nustatė, kad Jona yra audros priežastis. Jie išmetė jį laukan, ir jį praryjo didžiulė žuvis. Jona ten praleido tris dienas ir tris naktis, atgailavo Dievui už savo nuodėmes, ir tuomet žuvis jį išvėmė į sausumą (mums įdomu, kodėl jis taip ilgai neatgailavo). Tuomet Jona nuėjo 500 mylių iki Ninevės, ir ten vadovavo didžiam atgimimui. Tačiau, kai Ninevė atgailavo, pranašas vietoje to, kad būtų dėkingas buvo nepatenkintas (susiraukęs). Jona išmoko savo pamoką, kai Dievas panaudojo vėją, medį ir vikšrą, mokydamas jį apie savo gailestingumą.

Ženklai: Iš Jėzaus žodžiu aišku, kad Jona buvo pranašiškas Jėzaus ženklas. Mato 12:40-41 Jėzus skelbia, kad Jis išbus kape tiek pat laiko, kiek ir Jona išbuvo žuvies pilve. Jis taip pat sakė, kad nineviečiai atgailavo girdėdami Jonos pamokslavimą, tačiau fariziejai ir Rašto žinovai atmetė Jėzų, tuo atmesdami Tą, kuris yra daug didesnis už Joną. Kaip Jona nešė atgailos ir išgelbėjimo žinią nineviečiams, taip ir Jėzus neša tą pačią išgelbėjimo per Dievą žinią (Jonos 2:9; Jono 14:6).

Praktinis pritaikymas: Mes negalime pasislėpti nuo Dievo. Tai, ką Jis nori per mus padaryti, tikrai įvyks, nepaisant mūsų prieštaravimų ar vilkinimų. Efeziečiams 2:10 mums primena, kad Dievas turi mums planų ir Jis pasirūpins, kad jie būtų įgyvendinti. Juk būtų daug lengviau, jeigu, ne taip kaip Jona, mes atsiduotume Jam nedelsdami!

Dievo meilė pasireiškia Jo prieinamumu visiems- kad ir kokios reputacijos, tautybės ar rasės žmogus bebūtų. Nemokamas evangelijos pasiūlymas yra visiems žmonėms visais laikais. Mūsų, krikščionių, užduotis yra leisti Dievui per mus papasakoti pasauliui apie šį pasiūlymą ir džiaugtis kitų išgelbėjimu. Dievas nori, kad mes kartu su Juo džiaugtumėmės, o ne pavydėtume ar pasipiktintume tais, kurie ateina pas Kristų „paskutinę minutę", arba kurie įtiki kitokiomis aplinkybėmis nei mes.

EnglishGrįžti į: Senojo Testamento Apžvalga

Grįžti į: Biblijos ApžvalgaGrįžti į svetainę lietuvių kalba

Jonos Knyga
Bendrinkite šį puslapį: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries