settings icon
share icon

Habakuko Knyga

Autorius: Habakuko 1:1 parašyta, kad Habakuko knyga yra pranašo Habakuko pranašystė.

Užrašymo data: Habakuko knyga tikriausiai buvo parašyta tarp 610 ir 605 metų prieš Kr.

Užrašymo tikslas: Habakukas bandė suprasti, kodėl tuo metu Dievas leido savo išrinktiesiems žmonėms kentėti jų priešų rankose. Dievas jam atsakė, ir Habakuko tikėjimas buvo atstatytas.

Svarbios eilutės: „Viešpatie, kaip ilgai aš šauksiu, o Tu neišklausysi, šauksiu apie smurtą, o Tu negelbėsi!" (Habakuko 1:2)

„Dairykitės tarp tautų ir įsidėmėkite, didžiai stebėkitės, nes jūsų dienomis darysiu darbą, kuriuo jūs netikėtumėte, jei jums kas apie tai pasakotų" (Habakuko 1:5).

„Argi Tu nesi amžinasis Viešpats, mano Dievas, mano Šventasis? Mes nemirsime!" (Habakuko 1:12)

„Viešpats atsakydamas man tarė: 'Užrašyk regėjimą aiškiai ant plokščių, kad jį galėtų perskaityti prabėgantis. Regėjimas yra skirtam laikui, bet galiausiai jis kalbės ir nemeluos. Jei jis uždelstų- lauk, nes jis tikrai išsipildys ir nevėluos. Pasipūtėlio siela nėra dora, bet teisusis gyvens savo tikėjimu" (Habakuko 2:2-4).

„Bet Viešpats yra savo šventykloje, tenutyla visas pasaulis prieš Jį!" (Habakuko 2:20)

„Viešpatie, girdėjau tavo kalbą ir nusigandau. Atnaujink ir apreikšk savo darbą metuose, savo rūstybėje prisimink gailestingumą" (Habakuko 3:2).

„Viešpats Dievas yra mano stiprybė. Jis padarys mano kojas kaip elnių ir leis man pasiekti aukštumas" (Habakuko 3:19).

Trumpas apibendrinimas: Habakuko knyga prasideda Habakuko šauksmu Dievui, kad Jis atsakytų, kodėl Dievo išrinktieji žmonės kenčia nelaisvėje (Habakuko 1:1-4). Viešpats atsakė Habakukui, paaiškindamas, jog jis nepatikėtų, net jei ir jam pasakytų (Habakuko 1:5-11). Habakukas toliau kalbėjo, sakydamas, „Gerai, Tu esi Dievas, bet vis tiek paaiškink man, kodėl visa tai vyksta" (Habakuko 1:17-2:1). Dievas vėl jam atsakė, šį kartą duodamas daugiau informacijos, ir tuomet įsakė pasauliui nutilti prieš Jį (Habakuko 2:2-20). Tuomet Habakukas parašė maldą, išreikšdamas savo stiprų tikėjimą Dievu, net ir išbandymų metu (Habakuko 3:1-19).

Ženklai: Aiškindamas išteisinimo tikėjimu doktriną, apaštalas Paulius du kartus citavo Habakuko 2:4 (Romiečiams 1:17; Galatams 3:11). Tikėjimas, kuris yra Dievo dovana, teikiama per Kristų, tuo pačiu metu yra ir tikėjimas, kuris gelbsti (Efeziečiams 2:8-9) ir tikėjimas, kuris palaiko žmogų per gyvenimą. Tuo pačiu tikėjimu mes įgyjame amžinąjį gyvenimą ir gyvename krikščionišką gyvenimą žemėje. Pasipūtėlio siela nėra dora ir jo troškimai nėra teisūs. Bet tie, kurie per tikėjimą tapo teisūs Kristuje, yra pilnai teisūs, nes Jėzus mūsų nuodėmę pakeitė savo teisumu (2 Korintiečiams 5:21) ir įgalino mus gyventi tikėjimu.

Praktinis pritaikymas: Habakuko knygos pritaikymas skaitytojui yra leidimas pagarbiai klausti Dievo, ką Jis daro. Kartais mes nesuprantame, kas vyksta, ypač tuomet, kai kenčiame, arba kai atrodo, kad mūsų priešai klesti, o mes vos išgyvename. Habakuko knyga patvirtina, kad Dievas yra suverenus ir visagalis Dievas, kuris viską kontroliuoja. Mums tiesiog reikia būti ramiems ir žinoti, kad Jis veikia. Jis yra tas, kuo sakosi esąs, ir Jis ištęsi pažadus. Jis nubaus nedorėlius. Net kai mes negalime matyti, Jis sėdi visatos soste. Mums reikia susitelkti ties šia tiesa: „Viešpats Dievas yra mano stiprybė. Jis padarys mano kojas kaip elnių ir leis man pasiekti aukštumas" (Habakuko 3:19). Įgalindamas mus pasiekti aukštumas, Jis mus nusiveda ten, kur mes esame atskirti nuo pasaulio. Kartais Jis mus veda per kentėjimus ir skausmą, bet, jeigu mes pasitikėsime Juo, mes nueisime ten, kur Jis nori, kad mes būtume.

EnglishGrįžti į: Senojo Testamento Apžvalga

Grįžti į: Biblijos ApžvalgaGrįžti į svetainę lietuvių kalba

Habakuko Knyga
Bendrinkite šį puslapį: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries