settings icon
share icon

Ezechielio Knyga

Autorius: Knygos autorius yra pranašas Ezechielis (Ezechielio 1:3). Jis gyveno tuo pačiu metu kaip Jeremijas bei Danielius.

Užrašymo data: Ezechielio knyga tikriausiai buvo parašyta tarp 593 ir 565 metų prieš Kr. žydų nelaisvės Babilone metu.

Užrašymo tikslas: Ezechielis tarnavo savo kartai, kuri buvo nepaprastai nuodėminga ir stokojo vilties. Pranašaudamas jis bandė juos atvesti prie atgailos ir suteikti jiems vilties ateičiai. Jis mokė, kad: 1) Dievas veikia per žmogiškus pasiuntinius; 2) net ir pralaimėjime ir nusivylime Dievo žmonės turi pripažinti Jo suverenumą; 3) Dievo Žodis niekada neapvilia 4) Dievas yra visur, ir Jį galima garbinti bet kur 5) Žmonės privalo paklusti Dievui, jei jie tikisi gauti iš Jo palaiminimų; 6) Dievo karalystė ateis.

Svarbios eilutės: „Jis tarė: 'Žmogaus sūnau, stokis, Aš kalbėsiu su tavimi'. Jam pradėjus kalbėti, dvasia pastatė mane ant kojų, ir aš klausiausi kalbančio. Jis tarė: 'Žmogaus sūnau, Aš siunčiu tave pas Izraelio žmones, pas maištingą tautą, kuri maištauja prieš mane. Jie ir jų tėvai priešinosi man iki šios dienos. Žmonės, pas kuriuos siunčiu tave, yra įžūlūs ir nepalenkiamos širdies. Tu jiems sakyk: 'Taip sako Dievas'. Ar jie klausys, ar neklausys, nes jie yra maištinga tauta, tačiau žinos, kad pranašas buvo tarp jų" (Ezechielio 2:3-5).

„Visi žmonėms yra mano: ir tėvas, ir sūnus. Siela, kuri nusikalsta, mirs" (Ezechielio 18:4).

„Tu buvai tobulumo antspaudas, pilnas išminties ir tobulo grožio. Gyvenai Edene, Dievo sode, tave puošė įvairiausi brangakmeniai: sardis, topazas, jaspis, chrizolitas, oniksas, berilis, safyras, rubinas, smaragdas. Tą dieną, kai buvai sukurtas, tau buvo paruošti meistriškai padaryti būgneliai ir vamzdeliai. Tu buvai pateptas cherubas, kuris dengia, Aš tave tokiu paskyriau. Tu buvai šventame Dievo kalne, vaikščiojai tarp ugninių akmenų" (Ezechielio 28:12-14).

„Sakyk jiems: 'Kaip aš gyvas,- sako Viešpats,- Aš nenoriu nedorėlio mirties, bet noriu, kad nedorėlis atsiverstų, paliktų savo piktus kelius ir gyventų. Nusigręžkite nuo savo piktų kelių! Kodėl jūs turėtumėte mirti, Izraelio namai?'" (Ezechielio 33:11)

„Nuo tos dienos miesto vardas bus 'Viešpats čia' " (Ezechielio 48:35).

Trumpas apibendrinimas: Kaip gyventi puolusiame pasaulyje? Ezechielis, kuriam buvo skirta pradėti kunigo tarnystę sulaukus trisdešimties metų, buvo ištremtas iš savo šalies ir nuvestas į Babiloną, kai jam buvo dvidešimt penki metai. Penkis metus jį kamavo neviltis. Tačiau, kai jam suėjo trisdešimt metų, jis pamatė didingą Jahvės viziją. Kunigas/pranašas suprato, kad Dievas nėra apribotas siauromis Ezechielio gimtinės ribomis. Priešingai, Jis yra visuotinis Dievas, kuris vadovauja ir kontroliuoja žmones bei tautas. Babilone Dievas davė Ezechieliui savo Žodį žmonėms. Jo pašaukimo patirtis pakeitė Ezechielį. Jis nuoširdžiai atsidavė Dievo Žodžiui. Jis suprato, jog pats neturi, ką pasiūlyti pavergtiesiems, tačiau jis buvo įsitikinęs, jog Dievo Žodis kalbėjo apie jų padėti ir galėjo jiems padėti pasiekti pergalę net ir jų sunkumuose. Jis nupiešė Jeruzalę, atliko simbolinius veiksmus ir keistai elgėsi, bandydamas atkreipti žmonių dėmesį. Jis nusikirpo plaukus bei barzdą, kad parodytų žmonėms, ką Dievas padarys Jeruzalei ir jos gyventojams.

Ezechielio knygą galima padalinti į keturias dalis:

1-24 skyriai: pranašystės apie Jeruzalės sunaikinimą

25-32: pranašystės apie Dievo bausmę kaimyninėms tautoms

33 skyrius: paskutinis kvietimas Izraeliui atgailauti

34-48 skyriai: pranašystės apie ateities Izraelio atstatymą

Ženklai: Ezechielio 34 skyriuje Dievas pasmerkia Izraelio valdovus ir paskelbia juos netikrais ganytojais, nes jie blogai rūpinosi Jo žmonėmis. Vietoje to, kad rūpintųsi Izraelio avimis, jie rūpinosi savimi. Jie gerai valgė bei vilkėjo gerus drabužius; jais rūpinosi žmonės, kuriais jie turėjo rūpintis (Ezechielio 34:1-3). Priešingai šiems ganytojams, Jėzus, Gerasis Ganytojas, atidavė savo gyvybę už avis ir saugo jas nuo vilkų, kurie bando sunaikinti bandą (Jono 10:11-12). Ezechielio 34:4 minimi žmonės, kuriais ganytojai nepasirūpino- silpni, sergantys, sužeisti ir paklydę. Jėzus yra Didysis Gydytojas, kuris savo mirtimi ant kryžiaus išgydo mūsų dvasines žaizdas (Izaijo 53:5). Jis ieško ir gelbsti tuos, kurie yra pražuvę (Luko 19:10).

Praktinis pritaikymas: Ezechielio knyga mus kviečia naujai patirti Abraomo, Mozės ir kitų pranašų Dievą. Mes turime būti nugalėtojai, nes kitaip mus nugalės. Ezechielis ragina mus: patirti gyvenimą keičiančią viziją apie Dievo jėgą, išmintį, amžiną būvimą ir šventumą; leisti Dievui mus vesti; suprasti, kaip giliai žmogaus širdyje yra įsišaknijęs blogis; patirti gyvus santykius su Jėzumi Kristumi, kuris teigė, jog Jo kraujyje yra nauja sandora.

EnglishGrįžti į: Senojo Testamento Apžvalga

Grįžti į: Biblijos ApžvalgaGrįžti į svetainę lietuvių kalba

Ezechielio Knyga
Bendrinkite šį puslapį: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries