settings icon
share icon

Efeziečiams Knyga

Autorius: Efeziečiams 1:1 parašyta, jog knygos autorius yra apaštalas Paulius.

Užrašymo data: Efeziečiams knyga tikriausiai buvo parašyta tarp 60-63 metų po Kr.

Užrašymo tikslas: Paulius planavo, kad visi, kurie trokšta Kristaus brandumo, gautų šitą laišką. Efeziečiams knygoje yra aprašyta disciplina, kuri yra būtina, norint tapti tikru Dievo vaiku. Efeziečiams knygos studijavimas sustiprins ir įtvirtins tikintįjį, kad jis galėtų pilnai išpildyti Dievo planą ir pašaukimą jo gyvenimui. Šio laiško tikslas yra sutvirtinti ir aprūpinti bręstančią bažnyčią. Jame pateikiamas balansuotas Kristaus kūno požiūris ir Dievo ekonomikos svarbumas.

Svarbios eilutės: „Tebūna palaimintas Dievas, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvas, kuris palaimino mus Kristuje visais dvasiniais palaiminimais danguje" (Efeziečiams 1:3).

"Nes jūs esate išgelbėti Malone per tikėjimą, ir tai ne iš jūsų- tai Dievo dovana, ir ne dėl darbų, kad kas nors nesigirtų. Mes esame Jo kūrinys, sukurti Kristuje Jėzuje geriems darbams, kuriuos Dievas iš anksto paskyrė mums atlikti" (Efeziečiams 2:8-10).

„Vienas kūnas ir viena Dvasia, kaip ir esate pašaukti vienai pašaukimo vilčiai. Vienas Viešpats, vienas tikėjimas, vienas krikštas. Vienas Dievas ir visų Tėvas, kuris virš visų, per visus ir visuose" (Efeziečiams 4:4-6).

„Paklusdami vieni kitiems Dievo baimėje" (Efeziečiams 5:21).

„Pagaliau, mano broliai, būkite stiprūs Viešpatyje ir Jo galybės jėga. Apsirenkite visa Dievo ginkluote, kad galėtumėte pasipriešinti prieš velnio klastas" (Efeziečiams 6:10-11).

Trumpas apibendrinimas: Didžiąją laiško dalį užima doktrina. Pusė šio laiško mokymo yra apie mūsų pozicija Kristuje ir kita pusė apie mūsų būseną. Dažnai tie, kurie moko iš šios knygos, praleidžia fundamentalius nurodymus ir iš karto moko iš paskutinio skyriaus. Tame skyriuje dėmesys skiriamas karui, šventųjų kovai. Tačiau tam, kad gautume visą naudą iš šio laiško, reikia pradėti su Pauliaus nurodymais laiško pradžioje.

Pirmiausia, būdami Kristaus pasekėjai, mes turime pilnai suprasti, kas mes esame Dieve. Mes turime aiškiai žinoti, ką Dievas padarė žmonijai. Tuomet mūsų būvimas ir gyvenimas su Dievu turi būti treniruojamas ir stiprinamas. Tai turi tęstis iki tol, kol mes nebesvyruosime ir neabejosime susidūrę su kitokiais mokymais ar žmonių gudrumu.

Pauliaus laišką galima suskirstyti į tris segmentus. 1) 1-3 skyriai apibūdina Dievo pasiekimus 2) 4-5 skyriuose pateikiami principai apie mūsų egzistavimą 3) 6 skyriuje pateikiami principai apie mūsų kasdienines kovas.

Sąsajos: Pagrindinė Efeziečiams knygos sąsaja su Senuoju testamentu yra stulbinanti (žydams) bažnyčios kaip Kristaus kūno sąvoka (Efeziečiams 5:32). Ši nuostabi paslaptis apie bažnyčią (anksčiau neapreikšta) yra apreiškimas, kad „pagonys yra bendrapaveldėtojai, priklauso vienam kūnui ir yra pažado dalininkai Kristuje per Evangeliją" (Efeziečiams 3:6). Ši paslaptis buvo visiškai paslėpta nuo Senojo testamento šventųjų (Efeziečiams 3:5,9). Izraelitai, kurie buvo tikri Dievo pasekėjai, visuomet tikėjo, jog jie vieninteliai buvo Dievo išrinktieji žmonės (Pakartoto įstatymo 7:6). Pagonių priėmimas kaip lygiaverčių buvo labai sudėtingas naujas paradigmas, kuris sukėlė daug nesutarimų tarp žydų ir pagonių tikinčiųjų. Paulius taip pat kalba apie paslaptingą bažnyčios būvimą „Kristaus nuotaka"- negirdėtą sąvoką Senajame testamente.

Praktinis pritaikymas: Tikriausiai labiau nei bet kuri kita Biblijos knyga, Efeziečiams akcentuoja ryšį tarp patikimos doktrinos ir teisingo krikščioniško gyvenimo. Per daug žmonių ignoruoja „teologiją" ir nori susitelkti tik ties „praktiškais" dalykais. Efeziečiams knygoje Paulius aiškina, jog teologija yra praktiška. Kad galėtume praktiškai išpildyti Dievo valią mūsų gyvenimuose, mes pirmiausia turime suprasti, kas mes esame Kristuje doktriniškai.

EnglishGrįžti į: Naujojo Testamento Apžvalga

Grįžti į: Biblijos ApžvalgaGrįžti į svetainę lietuvių kalba

Efeziečiams Knyga
Bendrinkite šį puslapį: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries