settings icon
share icon

Apreiškimo Knyga

Autorius: Apreiškimo 1:1,4,9 ir 22:8 parašyta, kad knygos autorius yra apaštalas Jonas.

Užrašymo data: Apreiškimo knyga tikriausiai buvo parašyta tarp 90 ir 95 metų po Kr.

Užrašymo tikslas: Dievas davė Jonui Jėzaus Kristaus apreiškimą, kad „atskleistų savo tarnams, kas turi greitai įvykti". Šioje knygoje yra daug slėpinių apie ateityje įvyksiančius dalykus. Tai paskutinis perspėjimas, kad pasaulis tikrai pasibaigs, ir kad tikrai bus teismas. Šioje knygoje mes galime žvilgtelėti į dangų ir visą šlovę, kuri laukia tų, kurie išlaikys savo apdarus baltus. Apreiškimo knygoje su visais vargais aprašytas didysis suspaudimas ir galutinė ugnis, kurioje visą amžinybę praleis netikintieji. Apreiškimo knygoje primenamas šėtono nuopuolis ir jo bei angelų pasmerkimas. Šioje knygoje mums parodytos visų kūrinių ir dangaus angelų pareigos bei pakartoti pažadai šventiesiems, kurie su Jėzumi amžinai gyvens Naujojoje Jeruzalėje. Kaip ir Jonui, mums sunku rasti žodžius, kurie apibūdintų tai, kas parašyta Apreiškimo knygoje.

Svarbios eilutės: „Tad užrašyk tai, ką regėjai, kas yra ir kas vėliau įvyks" (Apreiškimo 1:19).

„Jis vertė visus, mažus ir didelius, turtuolius ir vargšus, laisvuosius ir vergus, pasidaryti ženklą ant dešinės rankos arba ant kaktos, kad nė vienas negalėtų nei pirkti, nei parduoti, jei neturės to ženklo ar žvėries vardo, ar jo vardo skaičiaus" (Apreiškimo 13:16-17).

„Ir aš išvydau atvirą dangų, ir štai pasirodė baltas žirgas. Ant jo sėdėjo raitelis, vardu Ištikimasis ir Teisusis; Jis teisingai teisia ir kovoja" (Apreiškimo 19:11).

„Paskui mačiau didelį baltą sostą ir jame Sėdintįjį, nuo kurio veido pabėgo žemė ir dangus, ir nebeliko jiems vietos" (Apreiškimo 20:11).

„Ir aš pamačiau naują dangų ir naują žemę, nes pirmasis dangus ir pirmoji žemė praėjo ir jūros daugiau nebebuvo" (Apreiškimo 21:1).

Trumpas apibendrinimas: Apreiškimo knygoje yra daug spalvotų vizijų, apibūdinančių paskutines dienas prieš Kristaus sugrįžimą ir naujos žemės bei dangaus apsireiškimo, apibūdinimų. Apreiškimo knyga prasideda laiškais septynioms Artimųjų Rytų bažnyčioms, tuomet pasakojama apie eilę žemę nusiaubiančių nelaimių; žvėries „666" ženklą; Harmagedono mūšį; šėtono surišimą; Viešpaties valdymą; Baltojo sosto teismą; ir amžinybę su Dievu. Pranašystės apie Jėzų Kristų yra išpildytos, ir skelbiama Jėzaus viešpatystė mus užtikrina, kad Jis greitai grįš.

Sąsajos: Apreiškimo knyga yra visų pranašysčių, prasidėjusių Senajame testamente, apie paskutiniuosius laikus kulminacija. Danieliaus 9:27 minimas antikristas yra pilnai apibūdinamas Apreiškimo 13 skyriuje. Kitos Biblijos vietos, kuriose rašoma apie paskutiniuosius laikus yra: Danieliaus 7-12 skyriai, Izaijo 24-27 skyriai; Ezechielio 37-41 ir Zacharijo 9-14 skyriai. Apreiškimo knyga apvienija visas tas pranašystes.

Praktinis pritaikymas: Ar priėmei Kristų kaip savo Gelbėtoją? Jei taip, tuomet tau nėra ko bijoti Dievo pasaulio teismo, apibūdinto Apreiškimo knygoje. Teisėjas yra mūsų pusėje. Prieš įvykstant paskutiniam teismui, mes turime liudyti savo draugams ir kaimynams apie Dievo siūlomą amžiną gyvenimą Kristuje. Šioje knygoje aprašyti įvykiai yra tikri. Mes turime taip gyventi, kad matytųsi, jog mes tuo tikime, ir kad kiti pastebėtų mūsų džiaugsmą apie ateitį ir norėtų prie mūsų prisijungti tam šlovingame mieste.

EnglishGrįžti į: Naujojo Testamento Apžvalga

Grįžti į: Biblijos ApžvalgaGrįžti į svetainę lietuvių kalba

Apreiškimo Knyga
Bendrinkite šį puslapį: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries