settings icon
share icon

Amoso Knyga

Autorius: Amoso 1:1 parašyta, kad knygos autorius yra pranašas Amosa.

Užrašymo data: Amoso knyga tikriausiai buvo parašyta tarp 760 ir 753 metų prieš Kr.

Užrašymo tikslas: Amosa buvo avių ganytojas ir vaisių rinkėjas iš Judėjos kaimelio Tekojos. Dievas jį pašaukė nepaisant jo išsilavinimo trūkumo ir nebuvimo kunigu. Amoso misija buvo eiti pas kaimynus šiaurėje- į Izraelį. Jo žinia apie artėjantį pasmerkimą ir tautos patekimą į nelaisvę dėl jų nuodėmių buvo labai nepopuliari, ir niekas nekreipė į ją dėmesio. Ypač dėl to, kad nuo Saliamono laiku Izraelyje nebuvo tokių gerų laiku kaip tuo metu. Amosa buvo pašauktas į tarnystę Jeroboamui II valdant Izraelį, ir karaliui Uzijui valdant Judą.

Svarbios eilutės: „Taip sako Viešpats: 'Dėl trijų ar keturių Judo nusikaltimų neatšauksiu bausmės, nes jie paniekino Viešpaties įstatymą ir nesilaikė Jo įsakymų. Juos suklaidino jų pačių melai, kuriais sekė jų tėvai" (Amoso 2:4).

„Tikrai Viešpats Dievas nieko nedaro, neapreiškęs savo paslapties savo tarnams, pranašams" (Amoso 3:7).

„Aš parvesiu savo tautos Izraelio ištremtuosius; jie atstatys sugriautus miestus ir gyvens juose, augins vynuogynus ir gers jų vyną, sodins sodus ir valgys jų vaisių" (Amoso 9:14).

Trumpas apibendrinimas: Amosa matė, kad nepaisant Izraelio išorinio klestėjimo ir jėgos, viduje tauta buvo sugedusi iki pat šerdies. Amosa Izraelio žmones drausmino dėl daugybės nuodėmių: Dievo Žodžio apleidimo, stabmeldystės, pagoniško garbinimo, gobšumo, sugedusios valdžios ir vargšų prispaudimo. Amosa pirmiausia paskelbia bausmę kaimyninėms tautoms, tada savo Judo tautai ir baigia griežčiausia bausme Izraeliui. Iš Dievo gautos vizijos Amosui atskleidžia tą pačią kategorišką žinią: artėja bausmė. Knyga baigiasi Dievo pažadu Amosui, kad Jis ateityje atstatys likutį.

Ženklai: Amoso knyga baigiasi šlovingu pažadu ateičiai. "'Aš įsodinsiu juos jų žemėje, ir niekas nebeištrauks jų iš krašto, kurį jiems daviau',- sako Viešpats" (9:15). Galutinis Dievo žemės pažado Abraomui išpildymas (Pradžios 12:7; 15:7; 17:8) įvyks Kristaus tūkstantmetinio valdymo žemėje metu (žr. Joelio 2:26-27). Apreiškimo 20 skyriuje apibūdinamas tūkstančio metų Kristaus valdymas žemėje, kurio metu žemėje viešpataus ramybė ir džiaugsmas, nes jai tobulai valdys pats Gelbėtojas. Tuo metu tikintis Izraelis ir pagonių krikščionys bus sujungti į Bažnyčią ir gyvens bei valdys kartu su Kristumi.

Praktinis pritaikymas: Kartais mums atrodo, kad mes esame „tik...". Tik pardavėjas, ūkininkas ar namų šeimininkė. Amosa būtų buvęs laikomas „tik...". Jis nebuvo pranašas ar kunigas, ar kurio nors iš jų sūnus. Jis buvo avių ganytojas, smulkus verslininkas, gyvenęs Jude. Kas jo klausytų? Bet vietoje to, kad atsikalbinėtų, Amosa pakluso ir tapo galingu Dievo balsu, skelbiančiu pasikeitimus.

Visoje Biblijoje Dievas naudoja žmones, kurie yra „tik..." piemenys, dailidės, žvejai. Kad ir kas tu bebūtum šitame gyvenime, Dievas gali tave naudoti. Amosa nebuvo niekuo ypatingas. Jis buvo „tik..." Dievo tarnas. Yra gera būti „tik..." Dievo.

EnglishGrįžti į: Senojo Testamento Apžvalga

Grįžti į: Biblijos ApžvalgaGrįžti į svetainę lietuvių kalba

Amoso Knyga
Bendrinkite šį puslapį: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries