settings icon
share icon

2 Timotiejui Knyga

Autorius: 2 Timotiejui 1:1 parašyta, jog knygos autorius yra apaštalas Paulius.

Užrašymo data: 2 Timotiejui knyga buvo parašyta apie 67 metus po Kristaus, po to neilgai trukus apaštalas Paulius buvo nužudytas.

Užrašymo tikslas: Vėl įkalintas Romoje, apaštalas Paulius jautėsi vienišas ir visų paliktas. Paulius suprato, jog jo žemiškas gyvenimas tikriausiai greitai baigsis. 2 Timotiejui knyga yra Pauliaus "paskutiniai žodžiai". Paulius nesusitelkė ties savo aplinkybėmis, bet rūpinosi bažnyčiomis ir ypač Timotiejumi. Paulius savo paskutiniais žodžiais siekė padrąsinti Timotiejų, bei visus kitus tikinčiuosius, išlikti tikėjime (2 Timotiejui 3:13) ir skelbti Jėzaus Kristaus evangeliją (2 Timotiejui 4:2).

Svarbios eilutės: „Nes Dievas davė mums ne baimės dvasią, bet jėgos, meilės ir savitvardos dvasią" (2 Timotiejui 1:7).

„Visas Raštas yra Dievo įkvėptas ir naudingas mokyti, barti, taisyti, auklėti teisumui, kad Dievo žmogus taptų tobulas, pasiruošęs kiekvienam geram darbui" (2 Timotiejui 3:16-17).

„Skelbk žodį, veik laiku ir nelaiku, bark, drausk, ragink su didžia ištverme ir pamokymu" (2 Timotiejui 4:2).

„Aš kovojau gerą kovą, baigiau bėgimą, išlaikiau tikėjimą. Nuo šiol manęs laukia teisumo vainikas, kurį aną dieną man duos Viešpats, teisingasis Teisėjas,- ir ne tik man, bet ir visiems, kurie pamilo Jo pasirodymą" (2 Timotiejui 4:7-8).

Trumpas apibendrinimas: Paulius ragina Timotiejų būti užsidegusiam dėl Kristaus ir išlikti tvirtam patikimoje doktrinoje (2 Timotiejui 1:1-2, 13-14). Paulius primena Timotiejui vengti bedieviškų įsitikinimų ir veiklų bei bėgti nuo visokio amoralumo (2 Timotiejui 2:14-26). Paskutiniais laikais bus daug persekiojimų ir daug klaidingų mokymų krikščioniškame tikėjime (2 Timotiejui 3:1-17). Paulius savo laišką užbaigia karštai prašydamas tikinčiuosius tvirtai stovėti tikėjime ir stipriai užbaigti lenktynes (2 Timotiejui 4:1-8).

Sąsajos: Paulius buvo labai susirūpinęs ir stengėsi perspėti Timotiejų bei tuos, kurių pastoriumi jis buvo, apie netikrų mokytojų pavojų. Jis jiems priminė istoriją apie Egipto burtininkus, kurie priešinosi Mozei (Išėjimo 7:11,22; 8:7,18,19; 9:11). Nors jų vardai nėra minimi Senajame testamente, tradiciškai tikima, jog šių vyrų iniciatyva buvo pastatytas auksinis veršis, ir kad šie vyrai buvo nužudyti kartu su kitais stabmeldžiais (Išėjimo 32). Paulius numato tokį patį likimą tiems, kurie priešinasi Kristaus tiesai; vieną dieną jų piktadarybės bus visiems regimos (2 Timotiejui 3:9).

Praktinis pritaikymas: Krikščioniškame gyvenime yra lengva nukrypti į šoną. Mums reikia nepaliaujamai žvelgti į prizą- Jėzaus Kristaus apdovanojimą danguje (2 Timotiejui 4:8). Mes turime stengtis vengti neteisingų doktrinų ir bedieviškų veiklų. Mes tai galime pasiekti tik gerai žinodami Dievo Žodį ir tvirtai atsisakydami priimti bet ką, kas nėra paremta Biblija.

EnglishGrįžti į: Naujojo Testamento Apžvalga

Grįžti į: Biblijos ApžvalgaGrįžti į svetainę lietuvių kalba

2 Timotiejui Knyga
Bendrinkite šį puslapį: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries