settings icon
share icon

1 Kronikų Knyga

Autorius: 1 Kronikų knygoje nėra konkrečiai minimas jos autorius. Tradiciškai tikima, jog 1 ir 2 Kronikų knygas parašė Ezra.

Užrašymo data: 1 Kronikų knyga tikriausiai buvo parašyta tarp 450 ir 425 metų prieš Kr.

Užrašymo tikslas: 1 ir 2 Kronikų knygos pateikia beveik tokią pačią informaciją kaip 1 ir 2 Samuelio ir 1 ir 2 Karalių knygos. 1 ir 2 Kronikų knygos daugiau dėmesio sutelkia tuometiniams kunigams bei jų tarnavimui. 1 Kronikų knyga buvo parašyta po tremties; ja buvo bandoma padėti į Izraelį grįžtantiems žmonėms suprasti, kaip garbinti Dievą. Šioje knygoje susitelkiama ties pietine karalyste- Judo, Benjamino ir Levio giminėmis. Šios giminės buvo labiau ištikimos Dievui.

Svarbios eilutės: „Visi izraelitai susirinko pas Dovydą į Hebroną ir tarė: 'Mes esame tavo kūnas ir kaulas. Anksčiau, kai Saulius buvo mūsų karalius, tu išvesdavai ir įvesdavai Izraelį; Viešpats, tavo Dievas, tau pažadėjo: 'Tu ganysi mano tautą Izraelį ir būsi jo kunigaikščiu'." (1 Kronikų 11:1-2)

"Dovydas atsakė Gadui: 'Patekau į didelę bėdą. Bet geriau pakliūti į Viešpaties rankas, nes Jo gailestingumas begalinis, negu į žmogaus rankas'". (1 Kronikų 21:13)

"Tavo, Viešpatie, yra didybė ir galybė, ir pergalė, ir šlovė, ir išaukštinimas, nes Tau priklauso visa danguje ir žemėje. Viešpatie, Tavo yra karalystė ir Tu esi valdovas virš visko." (1 Kronikų 29:11)

Trumpas apibendrinimas: Pirmi devyni 1 Kronikų knygos skyriai yra skirti sąrašams ir genealogijoms. Kiti sąrašai ir genealogijos yra išsibarstę likusiuose 1 Kronikų knygos skyriuose. Tarp sąrašų 1 Kronikų knygoje aprašomas Dovydo pakilimas į sostą ir jo valdymas. Knyga baigiasi Dovydo sūnaus Saliamono tapimu Izraelio karaliumi. 1 Kronikų planas atrodytų taip: 1:1-9:23 genealogijos; 9:24-12:40 Dovydo pakilimas į sostą; 13:1-20:30 Dovydo valdymas.

Ženklai: Savo giesmėje (1 Kronikų 16:33) Dovydas kalba apie laiką, kuomet Dievas ateis teisti žemę. Tai yra pranašiškas ženklas to, ką Jėzus apibūdino Mato 25 skyriuje- laiko, kai Jis ateis teisti žemės. Jėzus papasakojo du palyginimus- apie dešimt mergaičių ir apie talentus- ir perspėjo, kad tie, kurių nuodėmės nebus padengtos Kristaus krauju, bus išmesti laukan į „tamsybes". Jėzus ragina savo žmones būti pasiruošusius, nes, kai Jis ateis, bus teismas, ir Jis atskirs avis nuo ožkų.

Dalis Dovydo sandoros, kurią Dievas pakartoja 17 skyriuje, yra apie Mesiją, kuris bus Dovydo palikuonis. 13-14 eilutės apibūdina Sūnų, kuris bus įstatytas Dievo namuose ir kurio sostas bus amžinas. Šie žodžiai gali būti tik apie Jėzų Kristų.

Praktinis pritaikymas: Genealogijos, tokios kaip 1 Kronikų knygoje, gali mums pasirodyti sausos, tačiau jos mums primena, kad Dievas asmeniškai žino kiekvieną iš savo vaikų; Jis netgi žino jų galvos plaukų skaičių (Mato 10:30). Mes galime rasti paguodą žinojime, kad kas mes esame ir ką mes darome yra amžinai įrašyta Dievo prote. Jeigu mes priklausome Kristui, mūsų vardai amžinai įrašyti Avinėlio Gyvenimo knygoje (Apreiškimo 13:8).

Dievas yra ištikimas savo žmonėms ir išpildo duotus pažadus. 1 Kronikų knygoje mes matome Dievo pažado Dovydui išpildymą, kai Dovydas tampa Izraelio karaliumi (1 Kronikų 11:1-3). Mes galime būti užtikrinti, kad Dievo pažadai mums bus išpildyti. Dievas pažadėjo palaiminimus tiems, kurie Jį seka, tiems, kurie atgailaudami ateina pas Kristų, ir tiems, kurie paklūsta Jo Žodžiui.

Paklusnumas atneša palaiminimus; nepaklusnumas bausmes. 1 Kronikų knygoje, kaip ir 1 ir 2 Samuelio knygose bei 1 ir 2 Karalių knygose, užrašoma pasikartojanti nuodėmės, atgailos, atleidimo ir Izraelio tautos atstatymo seka. Lygiai taip pat Dievas yra kantrus ir su mumis; Jis atleidžia mūsų nuodėmes, kai mes ateiname pas Jį su nuoširdžia atgaila (1 Jono 1:9). Mes galime rasti paguoda žinojime, kad Dievas girdi mūsų skausmo kupinas maldas, atleidžia mūsų nuodėmes, atstato mūsų santykius su Juo ir nukreipia mūsų žingsnius džiaugsmo taku.Grįžti į: Senojo Testamento Apžvalga

Grįžti į: Biblijos Apžvalga

English

Grįžti į svetainę lietuvių kalba

1 Kronikų Knyga
Bendrinkite šį puslapį: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries