settings icon
share icon

1 Timotiejui Knyga

Autorius: 1 Timotiejui knyga buvo parašyta apaštalo Pauliaus (1 Timotiejui 1:1).

Užrašymo data: 1 Timotiejui knyga buvo parašyta 62-66 metais po Kr.

Užrašymo tikslas: Paulius rašė Timotiejui, kad jį padrąsintų jo tarnystėje prižiūrint Efezo bažnyčią ir tikriausiai kitas Azijos bažnyčias (1 Timotiejui 1:3). Šiame laiške aprašyti esminiai dalykai, reikalingi vyresniųjų įšventinimui (1 Timotiejui 3:1-7), ir pateikiami nurodymai bažnyčios darbuotojų paskyrimui (1 Timotiejui 3:8-13). Iš esmės 1 Timotiejui knyga yra bažnyčios suorganizavimo ir administravimo vadovas.

Svarbios eilutės: „Nes yra vienas Dievas ir vienas Dievo ir žmonių Tarpininkas- žmogus Jėzus Kristus" (1 Timotiejui 2:5).

„Neleidžiu, kad moteris mokytų nei kad vadovautų vyrui,- ji tesilaiko tyliai" (1 Timotiejui 2:12).

„Štai tikras žodis: jei kas siekia vyskupauti, trokšta gero darbo. O vyskupas privalo būti nepeiktinas, vienos žmonos vyras, santūrus, protingas, padorus, svetingas, sugebantis mokyti, ne girtuoklis, ne kivirčius, ne geidžiantis nešvaraus pelno, bet švelnus, nemėgstantis vaidytis, negodus pinigų" (1 Timotiejui 3:1-2).

„Šis žodis yra tikras, vertas visiško pritarimo. Mes todėl ir triūsiame bei kenčiame panieką, nes pasitikime gyvuoju Dievu, kuris yra visų žmonių, o ypač tikinčiųjų, Gelbėtojas" (1 Timotiejui 4:9-10).

„Kovok gerą tikėjimo kovą, laikykis amžinojo gyvenimo, kuriam esi pašauktas ir išpažinai gerą išpažinimą daugelio liudytojų akyse" (1 Timotiejui 6:12).

Trumpas apibendrinimas: Tai pirmasis Pauliaus laiškas jaunam pastoriui Timotiejui, kuris padėjo Pauliui jo darbuose. Timotiejus buvo graikas. Jo mama buvo žydė, o tėvas graikas. Paulius buvo daugiau nei Timotiejaus mentorius ir vadovas- jis buvo jam kaip tėvas, o Timotiejui kaip sūnus Pauliui (1 Timotiejui 1:2). Paulius pradeda savo laišką ragindamas Timotiejų saugotis netikrų mokytojų ir doktrinų. Tačiau didesnė laiško dalis yra apie pastoriaus elgesį. Paulius moko Timotiejui apie garbinimą (2 skyrius), ir kaip išugdyti subrendusius bažnyčios vadovus (3 skyrius). Laiške aprašytas pastoriaus elgesys, perspėjimai apie netikrus mokytojus ir bažnyčios atsakomybės nusidėjėliams, našlėms, pagyvenusiems žmonėms ir vergams. Visame laiške Paulius ragina Timotiejų tvirtai stovėti, būti ištvermingam ir neapleisti savo pašaukimo.

Sąsajos: 1 Timotiejaus knygą su Senuoju testamentu įdomiai jungia Pauliaus citata, kurioje jis sako, jog bažnyčios vyresnieji yra verti „dvigubos pagarbos" ir yra verti pagarbos, kai kas nors juos kaltina kažką blogo padarius (1 Timotiejui 5:17-19). Pakartoto įstatymo 24:15, 25:4 ir Kunigų 19:13 rašoma, jog būtina laiku sumokėti darbininkui jo uždarbį. Pagal Mozės Įstatymą reikėjo dviejų arba trijų žmonių, kad apkaltintų kitą žmogų (Pakartoto įstatymo 19:15). Timotiejaus bažnyčioje esantys žydų tikintieji būtų puikiai supratę šias sąsajas su Senuoju testamentu.

Praktinis pritaikymas: Paulius pristatė Jėzų Kristų kaip tarpininką tarp Dievo ir žmogaus (1 Timotiejui 2:5) ir kaip Gelbėtoją visų, kurie Jį tiki. Jis yra bažnyčios Viešpats, ir Timotiejus Jam tarnauja pastoriaudamas Jo Bažnyčioje. Taigi matome pagrindinį pirmo Pauliaus laiško savo tikėjimo sūnui pritaikymą. Paulius mokė Timotiejų Bažnyčios doktrinas, paaiškino Bažnyčios vadovavimą ir administravimą. Mes taip pat galime naudoti tuos pačius nurodymus savo vietiniuose susirinkimuose. Pastoriaus darbas ir tarnystė bei vyresniųjų ir diakonų kvalifikacijos yra tiek pat aktualios šiandien kiek ir Timotiejaus dienomis. Pauliaus pirmas laiškas Timotiejui yra instrukcijų knyga apie vietinės bažnyčios vadovavimą, administravimą ir pastoriavimą. Šiame laiške pateikti nurodymai yra tokie pat aktualūs šiandieniniam Kristaus bažnyčios vadovui ar tam, kuris ruošiasi tokiu tapti, kaip ir kad buvo Pauliaus dienomis. Ši knyga yra naudinga ir tiems, kurie neužima vadovaujančių pareigų bažnyčioje. Kiekvienas Kristaus pasekėjas turi kovoti už tikėjimą ir vengti neteisingų mokymų. Kiekvienas pasekėjas turi tvirtai stovėti ir būti ištvermingas.

EnglishGrįžti į: Naujojo Testamento Apžvalga

Grįžti į: Biblijos ApžvalgaGrįžti į svetainę lietuvių kalba

1 Timotiejui Knyga
Bendrinkite šį puslapį: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries