settings icon
share icon

1 Tesalonikiečiams Knyga

Autorius: 1 Tesalonikiečiams 1:1 parašyta, jog 1 Tesalonikiečiams knygos autorius yra apaštalas Paulius, tikriausiai kartu su Silvanu ir Timotiejumi.

Užrašymo data: 1 Tesalonikiečiams knyga buvo parašyta apie 50 metus po Kr.

Užrašymo tikslas: Tesalonikos bažnyčioje buvo nesusipratimų apie Kristaus sugrįžimą. Savo laišku Paulius norėjo paaiškinti tuos nesusipratimus. Jo laiške taip pat yra instrukcijų apie šventą gyvenimą.

Svarbios eilutės: „Todėl, ilgiau nebeiškęsdamas, pasiunčiau pasiuntinį, norėdamas sužinoti apie jūsų tikėjimą, ar kartais jūsų nesugundė gundytojas ir ar nėra niekais pavirtęs mūsų triūsas" (1 Tesalonikiečiams 3:5).

„Taigi, broliai, jūs savo tikėjimu paguodėte mus visuose mūsų suspaudimuose ir negandose" (1 Tesalonikiečiams 3:7).

„Jeigu tikime, kad Jėzus mirė ir prisikėlė, tai Dievas ir tuos, kurie užmigo su Jėzumi, atves kartu su Juo. Ir tai jums sakome Viešpaties žodžiu, jog mes, gyvieji, išlikusieji iki Viešpaties atėjimo, nepralenksime užmigusiųjų. Nes pats Viešpats nužengs iš dangaus, nuskambėjus paliepimui, arkangelo balsui ir Dievo trimitui, ir mirusieji Kristuje prisikels pirmiausia, paskui mes, gyvieji, išlikusieji, kartu su jais būsime pagauti į debesis susitikti su Viešpačiu ore ir taip visuomet pasiliksime su Viešpačiu" (1 Tesalonikiečiams 4:14-17).

„Visada džiaukitės, be paliovos melskitės! Už viską dėkokite, nes tokia Dievo valia jums Kristuje Jėzuje" (1 Tesalonikiečiams 5:16-18).

Trumpas apibendrinimas: Pirmuose trijuose skyriuose rašoma, jog Paulius labai norėjo aplankyti tesalonikiečių bažnyčią, tačiau šėtonas jam sutrukdė (1 Tesalonikiečiams 2:18); Paulius jais labai rūpinosi ir jam buvo džiugu girdėti, kaip jiems sekasi. Paulius meldėsi už juos (1 Tesalonikiečiams 3:11-13). 4 skyriuje Paulius moko Tesalonikos tikinčiuosius, kaip Kristuje Jėzuje gyventi šventą gyvenimą (1 Tesalonikiečiams 4:1-12). Toliau Paulius pataiso jų klaidingą supratimą. Paaiškina, jog tie, kurie mirė Kristuje Jėzuje, taip pat su Juo eis į dangų, kai Jis sugrįš (1 Tesalonikiečiams 4:13-18; 5:1-11). Knyga baigiasi pamokymais, kaip gyventi krikščionišką gyvenimą.

Sąsajos: Paulius priminė tesalonikiečiams, jog jų patiriamas persekiojimas "nuo savo tautiečių" (2:15), žydų, kurie atmetė Mesiją, yra toks pats, kokį kentė Senojo testamento pranašai (Jeremijo 2:30; Mato 23:31). Jėzus perspėjo, jog tikri Dievo pranašai visuomet susilauks pasipriešinimo iš neteisiųjų (Luko 11:49). Laiške Kolosiečiams, Paulius jiems taip pat primena šią tiesą.

Praktinis pritaikymas: Šią knygą galima pritaikyti daugeliui gyvenimo situacijų. Pauliaus žodžiai mums suteikia vilties, jog gyvi ar mirę Kristaus atėjimo metu mes būsime kartu su Juo (1 Tesalonikiečiams 4:13-18). Ši knyga mus patikina, jog krikščionys nepatirs Dievo keršto (1 Tesalonikiečiams 5:8-9). Ir pamoko, kaip kasdien gyventi krikščionišką gyvenimą (1 Tesalonikiečiams 4-5).

EnglishGrįžti į: Naujojo Testamento Apžvalga

Grįžti į: Biblijos ApžvalgaGrįžti į svetainę lietuvių kalba

1 Tesalonikiečiams Knyga
Bendrinkite šį puslapį: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries